Novice, dogodki in informacije

Javno naročilo za PLINSKI KROMATOGRAF

10.07.2019

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, CESTA ŽALSKEGA TABORA 2, 3310 Žalec, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega...

Preberi več

UPORABA BIOOGLJA V HMELJIŠČIH

10.07.2019

Vabimo Vas na izobraževalno delavnico UPORABA BIOOGLJA V HMELJIŠČIH S CILJEM VAROVANJA NARAVE IN DOSEGANJE KVALITETNIH DOMAČIH PRIDELKOV, ki bo 2. 8. 2019 ob 10.00 uri na kmetiji Rojnik, Spodnje Grušovlje 2, Šempeter v Savinjski dolini. Vabilo

Preberi več
Arhiv novic

Javno naročilo za PLINSKI KROMATOGRAF

10.07.2019

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, CESTA ŽALSKEGA TABORA 2, 3310 Žalec, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega...

Preberi več

UPORABA BIOOGLJA V HMELJIŠČIH

10.07.2019

Vabimo Vas na izobraževalno delavnico UPORABA BIOOGLJA V HMELJIŠČIH S CILJEM VAROVANJA NARAVE IN DOSEGANJE KVALITETNIH DOMAČIH PRIDELKOV, ki bo 2. 8. 2019 ob 10.00 uri na kmetiji Rojnik, Spodnje Grušovlje 2, Šempeter v Savinjski dolini. Vabilo

Preberi več
Arhiv novic

Obvestila sadjarjem

19.07.2019

Fenološka faza Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo 70 % končne velikosti (BBCH 77). Celotne sadjarske informacije si lahko preberete na tej povezavi.

Preberi več

Obvestilo vinogradnikom

17.07.2019

Drugo zatiranje ameriškega škržatka Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka trenutno najdemo predvsem ličinke L4 in L5 razvojnega stadija, na rumenih lepljivih ploščah pa smo 15.7. zabeležili tudi prve ulove odraslih osebkov. V vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah...

Preberi več

Hmeljarske informacije

15.07.2019

G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA Konec junija so bila bistvena odstopanja padavin kakor tudi temperature od dolgoletnega povprečja. V zadnja dekada junija tako beležimo na lokaciji Latkova vas skupno 106 mm padavin kar je za 63 mm več od dolgoletnega povprečja, povprečna dnevna temperatura...

Preberi več

Vrtnarska obvestila

12.07.2019

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. VARSTVO FIŽOLA PRED ŠKODLJIVCI Črna fižolova uš V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo v nasadih fižola prisotnost kolonij črne fižolove uši (Aphis fabae). Pridelovalce opozarjamo, da redno pregledujejo svoje nasade fižola in...

Preberi več
Arhiv novic

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,

vse pravice pridržane. | Piškotki