Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2022 – rezultati vzorčenja 8. avgusta

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS

Večina nasadov sorte Savinjski golding v Savinjski dolini od zadnjega vzorčenja napredovala že v fenofazo razvoja BBCH 85 – napredna zrelost, kar pomeni, da je vsaj 50 % storžkov kompaktnih, imajo že značilno aromo, sicer še rahlo. Habitus rastlin v nasadih je stožčast; rastline v večini nasadov niso razvile značilnega vretenasto cilindričnega habitusa. Izjeme v smislu bolj tipično razvitega habitusa in fenofaze razvoja, ki še ni tako napredovala v zorenju storžkov, so nekateri namakani nasadi na težjih tleh.

Storžki sorte Savinjski golding so na vzorčeni nenamakani lokaciji kompaktni, ob grobem ravnanju se tudi že drobijo, vlaga v storžkih je padla na 78,0 %, masa 100 suhih storžkov se je povečala na 10,1 g, vsebnost alfa-kislin pa se ni povečala in je ostala na enaki ravni prvega vzorčenja v prejšnjem tednu, in sicer 2,8 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Storžki vzorčenja, izvedenega v vizualno primerljivih nasadih vendar namakanih, imajo vlago 80,8 %, masa 100 suhih storžkov se je prav povečala na 11,5 g, vsebnost alfa-kislih pa se dejansko ni spremenila in je 2,5 %.

Na osnovi stanja rastlin ter vzorčenja v nasadih za območje Savinjske doline ocenjujemo, da je letos tehnološka zrelost sorte Savinjski golding v nenamakanih ali manj namakanih hmeljiščih nastopila že sedaj 8-9. avgusta. Za hmeljišča na težjih tleh in v redno namakanih nasadih pa pričakujemo, da se bo parameter tehnološke zrelosti – masa 100 storžkov ustalil konec tega tedna. Želenega povečanja vsebnosti alfa-kislin verjetno glede napovedi vremena ni za pričakovati.

Prva vzorčenja te sorte smo opravili tudi na območju Koroške, kjer je vlaga v storžkih trenutno 81,2 %, masa 100 storžkov 9,4 g in vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju 3,9 %. Rezultate vzorčenj za Ptujsko-Ormoško območje, ki smo jih izvedli danes, sporočimo naknadno.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v četrtek, 11. avgusta, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Podatki spremljanja tehnoloških parametrov na več lokacijah naj vam služijo orientacijsko. Za začetek obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno. Pred odločitvijo predlagamo, da prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba pa je paziti tudi na izteke karenc!

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.
  • Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

 

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2022 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani