Seznam FFS dovoljenih za varstvo hmelja (18.7.2017)

Seznam fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v hmeljarstvu je dopolnjen z dnem 18.7.2017 z akaricidom Acramite 480 SC (a.s. bifenazat) za zatiranje navadne (hmeljeve) pršice na hmelju, ki je dobil izredno (120 dnevno) dovoljenje v hmeljarstvu, in sicer od 14.7. – 11.11.2017. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, si ga morate pravočasno priskrbite pri distributerju Hmezad Exim d.d. Tretiranje z Acramite 480 SC (v odmerku 1,0 l/ha) je dovoljeno samo ponoči in sicer lahko en delavec poškropi do 4 ha/noč. Njegova uporaba je dovoljena le 1-krat letno na isti površini. Karenca za Acramite 480 SC je 14 dni.

Na tem mestu vas naj opozorimo, da je uporaba sredstva Acramite 480 SC, ki imajo status izrednega dovoljenje, dovoljeno uporabljati v predpisanem roku, to je 120 dni v letu pridobitve izrednega dovoljenja. Za ta sredstva je potrebno posebej voditi evidenco in jo ob koncu sezone posredovati distributerju, kjer boste kupili sredstvo! Vsekakor pa je potrebno paziti, da kupujete sredstva, ki so opremljena v skladu z zakonodajo, potrebujejo uradno etiketo v slovenskem jeziku.

Več o seznamu FFS si lahko preberete na tej povezavi, kjer je dostopen tudi celoten arhiv.

 

 

NAMAKANJE HMELJA

Vremenska napoved kaže, da bodo visoke temperature brez dežja vztrajale ves teden. Stanje količine vode v tleh je zaradi lokalne razporejenosti padavin in glede na predhodno namakanje različno. Pri namakanju naj vam bo v pomoč informacija, da v tej rastni fazi in v tem vremenu hmelj porablja okoli 5 mm vode dnevno (oz. drugače, vsake 5 mm padavin odloži namakanje za 1 dan).

V naslednjih dneh tako priporočamo začetek/nadaljevanje namakanja v vseh nasadih hmelja. Prav tako nadaljujte s kapljičnem namakanjem in namakanjem prvoletnikov.

Napoved namakanja velja do prvega obilnega dežja.

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu (www.ihps.si).

 V Žalcu, 17.7.2017

 

NAMAKANJE HMELJA

Vremenska napoved kaže, da bodo visoke temperature brez dežja vztrajale še nekaj časa. Stanje količine vode v tleh je zaradi lokalne razporejenosti padavin in glede na predhodno namakanje različno. Pri namakanju naj vam bo v pomoč informacija, da v tej rastni fazi in v tem vremenu hmelj porablja okoli 6 mm vode dnevno (oz. drugače, vsake 6 mm padavin odloži namakanje za 1 dan).
V naslednjih dneh tako priporočamo začetek/nadaljevanje namakanja v vseh nasadih hmelja. Prav tako nadaljujte s kapljičnem namakanjem in namakanjem prvoletnikov, za katere priporočamo, da jih namakate vsak tretji dan.

Napoved namakanja velja do prvega obilnega dežja.

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu (www.ihps.si).

V Žalcu, 8.7.2017

REGISTRACIJA MEDNARODNE BLAGOVNE ZNAMKE STYRIAN WOLF NA OBMOČJU ZDA

Obveščamo vas, da je bila mednarodna registracija znamke Styrian Wolf, registrirana na WIPO (World Intellectual Property Organisation) za območje ZDA, objavljena v juliju 2017, pod registrsko številko 1355562.

Mednarodna blagovna znamka Styrian Wolf velja 10 let od datuma vložitve prijave, in sicer do 21/09/2026, pred potekom njene veljavnosti je mogoča njena obnova za nadaljnje 10 letno obdobje (z možnostjo obnove vsakih 10 let).

O nadaljnjih postopkih zaščite sort vas bomo sproti informirali.

DANA IN STYRIAN EUREKA – ZAŠČITENI SORTI NA URADU EU ZA ZAŠČITO SORT HMELJA

Z veseljem vam sporočamo, da sta slovenski sorti hmelja Dana in Styrian Eureka uspešno prestali 4-letno preizkušanje za zaščito sort na CPVO (Community Plant Variety Office, Angers, Francija) oz. na Uradu EU za zaščito sort. S plačevanjem letnih pristojbin za vsako zaščiteno sorto posebej bo lahko IHPS podaljševal zaščito nadaljnjih 30 let, to je do leta 2047. Mogoče ponovno samo za osvežitev spomina, da sort hmelja, ki so v postopkih zaščite oz. so že zaščitene, ni dovoljeno razmnoževati za sajenje izven območja Slovenije.

Zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi

Zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Podrobnejše informacije so vam na voljo v Navodila za zatiranje ameriškega škržatka 2017. Na spletni strani je objavljen tudi Načrt  ukrepov obvladovanja zlate trsne rumenice.

NAMAKANJE HMELJA

B. Naglič: NAMAKANJE HMELJA (19.6.2017)

V obdobju od 12. 6. do 18. 6. 2017, kljub napovedim, padavin skoraj ni bilo, zato priporočamo začetek namakanja vseh nasadov hmelja z rolomati.

Tisti, ki uporabljate kapljične namakalne sisteme nadaljujte z namakanjem v skladu z dnevnimi oziroma večdnevnimi potrebami rastlin po vodi. V pomoč naj vam bo informacija, da v tej rastni fazi ob napovedanih temperaturah hmelj porablja med 5 in 6 mm vode dnevno oz. drugače povedano: vsake 5 do 6 mm padavin odloži namakanje za 1 dan.

Priporočamo tudi, da nadaljujete z namakanjem novo posajenih oz. prvoletnih nasadov hmelja, ki so zaradi plitvih korenin bolj občutljivi na pomanjkanje vode v zgornjih slojih tal. Še posebej je to pomembno za nasade, ki so posajeni na lahkih (peščenih) tleh.

Napoved velja do prvega obilnega dežja.

Sprotne informacije o stanju vode v tleh bodo ažurirane na našem spletnem mestu (www.ihps.si).

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2017 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki