News, events and information

Obvestila sadjarjem

03.07.2020

Fenološki razvoj jablan in hrušk Na območju Celjske in Koroške regije so jablane in hruške v povprečju na opazovane lokacije in sorte fazi BBCH 76. Celotne sadjarske informacije si lahko preberete na tej Read more

Hmeljarske informacije

03.07.2020

G. Leskošek: PREMAGOVANJE STRESNIH RAZMER PO TOČI

V sredo 1. julija je pozno popoldne oz. proti večeru  več hmeljarskih območij zajelo močno neurje s točo. V Savinski dolini so najbolj poškodovani nasadi na območju občin Vransko in Tabor....

Read more

Hmeljarske informacije

26.06.2020

G. Leskošek: VREMENSKE RAZMERE

V drugi dekadi junija beležimo bistveno manj padavin primerjalno s tridesetletnim povprečjem. Na agro meteorološki postaji v Latkovi vasi smo tako skupno zabeležili 22 mm padavin, kar je za 25 mm manj od...

Read more

Obvestilo vinogradnikom

24.06.2020

ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (FD).  V žarišču, kjer so bile najdene okužene trte,...

Read more
More news and information

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

© 2016 - 2020

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,

all rights reserved. | Cookies