Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

News, events and information

Obvestila sadjarjem

20.12.2021

Pregledi lesa jablan Spoštovani! Obveščamo Vas, da na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije - Oddelek za varstvo rastlin v zimskem obdobju 2021/2022 ponovno izvajamo preglede lesa jablan na prisotnost zimskih jajčec rdeče sadne pršice,...

Read more
Ilustrativna slika, ki jo uporabljamo za označevanje prispevkov na temo hmeljarstva

Hmeljarske informacije

08.12.2021

SPREMEMBE PRI UPORABI  FFS PRI VARSTVU HMELJA V PRIHODNJEM LETU (M. Rak Cizej) Za nami je zelo dinamično leto na področju gojenja in varstva hmelja, kjer smo se soočali z mnogimi izzivi, ki pa smo jim s strokovnimi in profesionalnimi pristopi uspešno obvladovali. V času obiranja...

Read more

Obvestila sadjarjem

08.11.2021

Varstvo jablan in hrušk Ob odpadanju listja na poganjkih nastajajo številne odprte rane, na katerih se lahko naselijo bakterije in glive, bodisi v obliki težko opaznih rakastih ran ali v obliki nevidne latentne okužbe, ki predstavljajo nova žarišča za širjenje bolezni v naslednjem...

Read more
Ilustrativna slika, ki jo uporabljamo za označevanje prispevkov na temo hmeljarstva

Hmeljarske informacije

20.08.2021

VARSTVO HMELJA (G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek) 1             Hmeljeva peronospora Iz grafov ulova spor (Slika 1) je razvidno, da so le te na vseh lokacijah prisotne na lokacijah Žalec in Tabor je kritična meja presežena. Svetujemo vam, da opravite...

Read more
More news and information
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2022

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,

all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map