News, events and information

Obvestila sadjarjem

23.08.2019

Spremljanje pojava in zatiranje orehove muhe

Na opazovanih lokacija v nasadih orehov Celjske in Koroške regije se je konec druge in v začetku tretje dekade avgusta povečalo število ulovov orehove muhe na...

Read more

Obvestilo poljedelcem

19.08.2019

ZATIRANJE PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet.

Za enakomeren vznik oljne ogrščice in dobro učinkovanje herbicidov je pomembno, da izvedemo setev in tudi aplikacijo herbicidov na ustrezno vlažna tla! ...

Read more

Obvestilo vinogradnikom

06.08.2019

Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice vinska trta v povprečju na posamezne sorte zaključuje fenološko fazo BBCH 79 in prehaja v fazo začetka zorenja jagod...

Read more

Obvestila sadjarjem

06.08.2019

Fenološka faza

Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo 80 % do 90 % končne velikosti (BBCH 78 -79).

Jablanov škrlup, ostale skladiščne bolezni...

Read more
More news and information

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

© 2016 - 2019

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,

all rights reserved. | Cookies