News, events and information

Obvestilo vinogradnikom

16.05.2019

Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi, ko je razprtih 5 do 6 listov (BBCH 15 – 16). Na izpostavljenih legah pa so sorte,...

Read more

Obvestila sadjarjem

16.05.2019

Fenološki razvoj jablan in hrušk Na območju Celjske regije so jablane in hruške v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 71, ko so plodiči že večji od 10 mm. Škrlup in pepelasta plesen V obdobju med 9. in 14. majem smo na sadjarskih lokacijah zabeležili od...

Read more

Hmeljarske informacije

08.05.2019

G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA Hmeljeva peronospora – primarna okužba  Obdobje hladnega vremena predvsem pa nizkih nočnih temperatur v zadnjih nekaj dneh kakor tudi padavine so  upočasnile rast hmelja ter ugodno vplivale  na razvoj kuštravcev. Le te...

Read more

Obvestilo vinogradnikom

07.05.2019

Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi, ko je razprtih 4 do 5 listov (BBCH 14 – 15). Na izpostavljenih legah pa so sorte,...

Read more
More news and information

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

© 2016 - 2019

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,

all rights reserved. | Cookies