News, events and information

Obvestila sadjarjem

19.07.2019

Fenološka faza Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo 70 % končne velikosti (BBCH 77). Celotne sadjarske informacije si lahko preberete na tej povezavi.

Read more

Obvestilo vinogradnikom

17.07.2019

Drugo zatiranje ameriškega škržatka Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka trenutno najdemo predvsem ličinke L4 in L5 razvojnega stadija, na rumenih lepljivih ploščah pa smo 15.7. zabeležili tudi prve ulove odraslih osebkov. V vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah...

Read more

Hmeljarske informacije

15.07.2019

G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA Konec junija so bila bistvena odstopanja padavin kakor tudi temperature od dolgoletnega povprečja. V zadnja dekada junija tako beležimo na lokaciji Latkova vas skupno 106 mm padavin kar je za 63 mm več od dolgoletnega povprečja, povprečna dnevna temperatura...

Read more

Vrtnarska obvestila

12.07.2019

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. VARSTVO FIŽOLA PRED ŠKODLJIVCI Črna fižolova uš V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo v nasadih fižola prisotnost kolonij črne fižolove uši (Aphis fabae). Pridelovalce opozarjamo, da redno pregledujejo svoje nasade fižola in...

Read more
More news and information

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

© 2016 - 2019

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,

all rights reserved. | Cookies