News, events and information

More news and information
More news and information

Hmeljarske informacije

18.08.2017

G. Leskošek, M. Rak Cizej in S. Radišek: varstvo hmelja Hmeljeva peronospora Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te v zadnjih 10 dneh na vseh lokacijah presegle ali pa so tik pod kritično mejo. Kritična meja je v času cvetenja 10 ulovljenih spor v štirih dneh za...

Read more

Prognostično obvestilo o namakanju hmelja

16.08.2017

Vremenska napoved kaže, da bodo visoke temperature brez dežja vztrajale do konca tedna. Stanje količine vode v tleh je zaradi lokalne razporejenosti padavin in glede na predhodno namakanje različno. Padavine v prejšnjem tednu so namočile le vrhnji sloj tal in le za kratek čas omilile sušni...

Read more

Obvestilo vinogradnikom

08.08.2017

Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice vinska trta v povprečju na opazovane lokacije prehaja v fenološko fazo BBCH 81 (začetek zorenja), nekatere zgodnejše sorte pa že dosegajo fenološko fazo BBCH 85...

Read more

Obvestila sadjarjem

08.08.2017

Fenološka faza Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo do 90 % končne velikosti (BBCH 79). Jablanov škrlup, ostale skladiščne bolezni jablan in hrušk Pri uporabi kontaktno delujočih fungicidov proti škrlupu dajte v sadovnjakih, kjer vam pozeba ni pobrala celotnega...

Read more
More news and information

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

© 2016 - 2017

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,

all rights reserved. | Cookies