Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

News, events and information

Ni slike

Obvestila sadjarjem

23.06.2022

Fenološki razvoj Na območju Celjske in Koroške regije so jablane in hruške povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 74-75. Jabolčni zavijač V tem tednu so tudi na lokacijah, kjer je bilo opravljeno prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču v...

Read more
Ilustrativna slika, ki jo uporabljamo za označevanje prispevkov na temo hmeljarstva

Hmeljarske informacije

22.06.2022

Vremenske razmere ter rast in razvoj hmelja (A. Ferlež Rus in M. Rak Cizej) V obdobju od aprila do 20. junija so bile na referenčni postaji Spodnje Savinjske doline, v Latkovi vasi povprečne vrednosti temperature zraka v vseh dekadah, z izjemo prve in tretje dekade aprila, višje od...

Read more

Prognostično obvestilo o namakanju hmelja

21.06.2022

Namakanje hmelja Pred nami je prvi letošnji vročinski val. Zaradi vročega in vetrovnega vremena se tla hitro sušijo. Glede na naše meritve se stanje vode v zgornjem in spodnjem sloju tal (20 cm in 40 cm) približuje kritični točki za namakanje z rolomati. To še posebej...

Read more

Obvestilo vinogradnikom

17.06.2022

Zatiranje ameriškega škržatka Za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (FD) je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trt v žariščih okužbe ter v okuženih območjih in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka – prenašalca FD. V skladu s...

Read more
More news and information
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2022

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,

all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map