News, events and information

More news and information
More news and information

Obvestila sadjarjem

10.12.2018

Spoštovani! Obveščamo Vas, da na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije - Oddelku za varstvo rastlin v zimskem obdobju 2018/2019 spet izvajamo preglede lesa jablan na prisotnost zimskih jajčec rdeče sadne pršice, listnih uši ter ugotavljamo populacijo ameriškega in vejičastega...

Read more

Obvestila sadjarjem

06.11.2018

ŠKROPLJENJE JABLAN IN HRUŠK V intenzivnih nasadih jablan in hrušk začenja listje odpadati. Intenzivnejše odpadanje listja pričakujemo, ko bo nastopilo obdobje hladnega in deževnega vremena. Ob odpadanju listja na poganjkih nastajajo številne odprte rane, na katerih se v ugodnih vremenskih...

Read more

Hmeljarske informacije

23.10.2018

J. Livk: PRIGLASITEV PRIDELKA HMELJA LETNIK 2018 V letu 2018 je prišlo do spremembe Zakona o kmetijstvu in sicer v členu 150, kjer je v drugi točki naveden skrajni rok za priglasitev pridelka hmelja. Ta rok je do sedaj bil 15. oktober v letu pridelave hmelja. Aprila 2018 pa je bila v Uradnem...

Read more

Vrtnarska obvestila

20.09.2018

Silvo Žveplan VARSTVO FIŽOLA PRED BOLEZNIMI Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu V zadnjih dneh smo na opazovanih lokacijah beležili pojave fižolovega ožiga (Collethortrichum lindemuthianum), kot škrlatno rdeče obrobljene uleknjene pege na listih in strokih fižola. Pri...

Read more
More news and information

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

© 2016 - 2019

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,

all rights reserved. | Cookies