Genska banka hmelja

ORTO genska banka hmelja
Genska banka hmelja v hmeljišču

Genska banka hmelja je javna služba, ki zagotavlja dolgoročno gensko pestrost in ohranitev biotske raznovrstnosti v kmetijstvu. Je del Slovenske rastlinske genske banke (SRGB). Na Inštitutu vključuje genska banka hmelja celotno zbirko vseh slovenskih sort hmelja (17 slovenskih in 2 nemški, ki sta vpisani v Slovensko sortno listo) ter nad 200 divjih ženskih in moških akcesij, ki jih vzdržujemo in karakteriziramo v trajnih nasadih. Zbirka hmeljnih akcesij je bila nabrana na naravnih rastiščih hmelja na območju republike Slovenije, bivše Jugoslavije in na Altaju in Kavkazu, od koder primarno hmelj tudi izvira.

Gensko banko hmelja vzdržujemo v trajnem nasadu v hmeljišču in deloma v tkivnih kulturah v laboratoriju Inštituta.

ORTO_genska-banka-tkivne-kulture
Genska banka hmelja v tkivnih kulturah

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki