Introdukcija novih in tujih sort hmelja

ORTO_Introdukcija-sort-hmeljaDelo na področju introdukcije novih in tujih sort hmelja je osredotočeno na določitev optimalne tehnologije pridelave novih in tujih sort hmelja v naših pridelovalnih razmerah, ki najbolj ugodno vplivajo na njihovo rast in razvoj in se odrazijo v kakovostnem, visokem in stabilnem pridelku.

Cilj je ponuditi slovenskim hmeljarjem potrebne informacije o novih slovenskih sortah in morebitnih tujih sortah za pridelovanje v naših razmerah. Izvajamo poljske poskuse s poudarkom na preizkušanju odzivnosti novih in tujih sort hmelja na različne tehnologije pridelovanja. Na terenu izvajamo opazovanja in ugotavljamo ustreznost/primernost tujih sort hmelja za pridelavo v naših pridelovalnih razmerah. Pri prenašanju tujih sort v naše pridelovalne razmere se namreč zaradi dovzetnosti rastline hmelja na mikroklimatske razmere lahko pojavijo težave, saj se v drugačnih razmerah, kot jih je sorta navajena oz. v katerih je bila požlahtnjena, lahko nepričakovano odzove.

Opazovanja rasti in razvoja novih sort (Styrian gold, Styrian Eureka, Styrian Wolf, Styrian Eagle, Styrian Cardinal in druge nove sorte) izvajamo skozi celotno rastno sezono in se odzovemo pri morebitnih odstopanjih – na podlagi analiz rastlinskega tkiva in tal naredimo analizo stanja, skušamo najti vzroke ter v naslednji fazi načine za preprečitev fiziopatij. S pridobljenimi podatki nadgrajujemo podatke o lastnostih sort hmelja in o njihovi uporabni vrednosti na sortni listi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki