PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 – 2020: Operacija Hmeljarstvo

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je prejemnik sredstev programa razvoja podeželja (PRP) v obdobju 2014 – 2020. Naziv aktivnosti:

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Cilji:

Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati:

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek:

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Operacija Hmeljarstvo

Operacija »Hmeljarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z obogatitvijo tal z organsko snovjo in hranili, povečevanjem deleža humusa v tleh, izboljšanjem zračno vodnega režima v tleh, preprečevanjem nekontroliranega gnitja in samovžiga hmeljevine, kar omogoča pridobivanje kvalitetne organske mase in njeno vračanje na kmetijska zemljišča.

Izbirna zahteva HML_BIOV: Uporaba biorazgradljivih vrvic

V okviru izbirne zahteve HML_BIOV se namesto polipropilenskih vrvic uporabljajo hitro razgradljiva vodila – biorazgradljive vrvice. Na KMG je treba hraniti račun, iz katerega je razviden nakup biorazgradljivih vrvic, in deklaracije za biorazgradljive vrvice, v hmeljiščih pa morajo biti med rastno sezono napeljane biorazgradljive vrvice. Pomembno je tudi, da se vodila ne razgradijo v nevarne produkte oziroma onesnaževala. Kot biorazgradljiva vodila štejemo:
–      vodila iz naravnih materialov (juta, kokosova vlakna, lanena vlakna, konopljena vlakna, sisal),
–      biorazgradljive polimere,
–      vodila z deklaracijo o biorazgradljivosti,
–      vodila z deklaracijo ‘compostable’.
Za vodila, ki imajo deklaracijo o tem, da so ‘compostable’, torej da se razgradijo pri kompostiranju v nekaj mesecih, morate prav tako hraniti račun in to deklaracijo.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2017 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki