Seznam FFS v hmeljarstvu

Seznam fitofarmcaevstskih sredstev v hmeljarstvu

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je pripravil Seznam dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za varstvo hmelja v Sloveniji za leto 2020. Na seznam so vključena vsa FFS, ki so dovoljena za uporabo na hmelju v Sloveniji in imajo znane mejne vrednosti ostankov FFS na hmelju za Evropo, ZDA in Japonsko. Pri uporabi posameznega FFS dosledno upoštevajte navodila za uporabo, kjer je poleg odmerka, maksimalnega števila škropljen letno, navedena tudi karenca ter varnostni pasovi od voda 1. in 2. reda. Če je le mogoče, glede na način delovanja posamezne aktivne snovi, ki je navedena pri posameznem sredstvu v tretjem stolpcu vsake tabele (razvrstitev po FRAC/IRAC), izberite drugo aktivno snov/sredstvo kot ste jo uporabili v lanskem letu. Namreč na ta način zmanjšujemo hitrost pojava odpornosti/rezistence škodljivih organizmov na posamezno aktivno snov.

Za posamezna FFS, ki imajo večji varnostni pas kot 20 m, lahko varnostno razdaljo, v skladu z odločbo o registraciji posameznega FFS, ustrezno zmanjšate in sicer: z uporabo šob Agrotop TD, ki zmanjšajo zanos (drift) v 90 % deležu, uporabite pravilno tehniko nanašanja FFS ob robovih parcel, kjer uporabite enostransko zračno zaporo ventilatorja ter upoštevate klimatske razmere v času škropljenja.

Prav tako je potrebno dosledno upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 71/14 in 28/18) in Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Ur. l. RS, št. 43/14). Priporočamo vam, da se pred začetkom uporabe FFS v hmelju natančno dogovoriti s svojim kupcem hmelja o morebitnih dodatnih omejitvah.

V letošnjem letu se Seznam dovoljenih FFS za varstvo hmelja v Sloveniji ne razlikuje bistveno od leta 2019. V letu 2020 za zatiranje hmeljeve peronospore ne smete več uporabljati pripravka Aliette in Aliette WG, še vedno pa je v uporabi Aliette flash. Uporaba kontaktnih fungicidov Champ Formula 2 FLO in Champion 50 WG nista več v uporabi. Za zatiranje hmeljeve listne uši ni več dovoljen sistemičen insekticid Chess 50 WG.

Ker aktivna snov milbemektin še vedno nima znanih izvoznih toleranc za ameriško tržišče, je uporaba akaricidov Milbeknock in Koromite omejena (o morebitni uporabi a.s. milbemektin se dogovorite z vašim kupcem hmelja).

Tudi v letošnjem letu je pridobil 120 dnevno dovoljenje za nujne primere neselektivni kontaktni herbicid Beloukha, ki vsebuje pelargonsko kislino. Na hmelju je namenjen za uničevanje odvečnih, spodnjih poganjkov hmelja. Uporaba defolianta Beloukha je predvidena šele, ko hmelj doseže končno višino. Opozarjamo vas, da za hmelj, ki ga pridelujete za japonski trg, uporaba sredstva Beloukha ni dovoljena!

Aktualni seznam FFS 10. 3. 2020 v slovenskem jeziku je na voljo na tej povezavi.

Aktualni seznam FFS 23. 3. 2020, ki so dovoljena v EKOLOŠKI PRIDELAVI je na voljo tej povezavi.

Aktualni seznam dovoljenih sredstev v letu 2020, če sočasno gojimo hmelj in fižol je na voljo na tej povezavi.

Plant protection products in hop_SI-2020-10 March 2020

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki