Seznam FFS v hmeljarstvu

Seznam fitofarmcaevstskih sredstev v hmeljarstvu

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je pripravil Seznam dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za varstvo hmelja v Sloveniji za leto 2019. Na seznam so vključena vsa FFS, ki so registrirana v Sloveniji in imajo znane mejne vrednosti ostankov FFS na hmelju za Evropo, ZDA in Japonsko. Pri uporabi posameznega FFS dosledno upoštevajte navodila za uporabo, kjer je poleg odmerka, maksimalnega števila škropljen letno, navedena tudi karenca ter varnostni pasovi od voda 1. in 2. reda. Za posamezna FFS, ki imajo večji varnostni pas kot 20 m, lahko varnostno razdaljo, v skladu z odločbo o registraciji posameznega FFS, ustrezno zmanjšate in sicer: z uporabo šob Agrotop TD, ki zmanjšajo zanos (drift) v 90 % deležu, uporabite pravilno tehniko nanašanja FFS ob robovih parcel, kjer uporabite enostransko zračno zaporo ventilatorja ter upoštevate klimatske razmere v času škropljenja.

Prav tako je potrebno dosledno upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 71/14 in 28/18) in Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Ur. l. RS, št. 43/14). Priporočamo vam, da se pred začetkom uporabe FFS v hmelju natančno dogovoriti s svojim kupcem hmelja o morebitnih dodatnih omejitvah.

V letošnjem letu se Seznam dovoljenih FFS za varstvo hmelja v Sloveniji ne razlikuje bistveno od leta 2018, le z izjemo, da je prepoved uporabe pripravkov iz skupine neonikotinoidi, aktivna snov imidakloprid. Tako z letošnjim letom ne smete uporabiti pripravka Confidor 70 WG in Kohinor SL 200. Tisti hmeljarji, ki imate v svojih skladiščih FFS še pripravka Champion 50 WG in Champ Formula 2 FLO s staro etiketo na kateri je navedena uporaba tudi na hmelju, lahko te zaloge porabite do 31. maja 2019. Ker aktivna snov milbemektin še vedno nima znanih izvoznih toleranc za ameriško tržišče, je uporaba akaricidov Milbeknock in Koromite omejena. Na žalost tudi v letošnjem letu nimamo za hmelj na razpolago nobenega defolinata.

V maju 2019 je pridobil dovoljenje za nujne primere neselektivni kontaktni herbicid Beloukha, ki vsebuje pelargonsko kislino. Na hmelju je namenjen za uničevanje odvečnih, spodnjih poganjkov hmelja. Beloukha ima 120 dnevno dovoljenje; tako se ga sme uporabljati od 1. 6. do 30. 9. 2019, sicer pa ne prej preden hmelj ne doseže končne višine. Opozoriti je potrebno, da hmelj, ki ga pridelujete za japonski trg ni dovoljena uporaba sredstva Beloukha!

Aktualen seznam v slovenskem jeziku je na voljo na tej spletni povezavi. (pdf format).

Aktualen seznam z dodanimi razvrstitvami glede na način delovanja sredstev je na voljo na tej povezavi.

seznam FFS hmelj+fižol 2019

Aktualen seznam v angleškem jeziku je na voljo na tej spletni povezavi. (pdf format).

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki