Seznam fitofarmacevtskih sredstev v hmeljarstvu

Seznam fitofarmcaevstskih sredstev v hmeljarstvuInštitut vsako leto pripravi in sproti dopolnjuje Seznam fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji. Ta seznam hkrati predstavlja presek registriranih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za varstvo hmelja v Sloveniji (vir: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm), v EU, natančneje v Nemčiji, in vseh sredstev, ki imajo znane mejne vrednosti ostankov FFS na hmelju določenih v EU, ZDA in na Japonskem. V seznamu so upoštevane tudi zahteve večjih slovenskih kupcev hmelja. V seznam FFS so vključena vsa sredstva, ki so pridobljena z dovoljenjem za nujne primere kot nujno potrebna sredstva v hmeljarstvu.

Pri uporabi FFS v hmeljiščih je potrebno dosledno upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 71/2014) in Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Ur. l. RS, št. 43/2014).

Seznam fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v hmeljarstvu je dopolnjen z dnem 18.7.2017 z akaricidom Acramite 480 SC (a.s. bifenazat) za zatiranje navadne (hmeljeve) pršice na hmelju, ki je dobil izredno (120 dnevno) dovoljenje v hmeljarstvu, in sicer od 14.7. – 11.11.2017. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, si ga morate pravočasno priskrbite pri distributerju Hmezad Exim d.d. Tretiranje z Acramite 480 SC (v odmerku 1,0 l/ha) je dovoljeno samo ponoči in sicer lahko en delavec poškropi do 4 ha/noč. Njegova uporaba je dovoljena le 1-krat letno na isti površini. Karenca za Acramite 480 SC je 14 dni.

Na tem mestu vas naj opozorimo, da je uporaba sredstva Acramite 480 SC, ki imajo status izrednega dovoljenje, dovoljeno uporabljati v predpisanem roku, to je 120 dni v letu pridobitve izrednega dovoljenja. Za ta sredstva je potrebno posebej voditi evidenco in jo ob koncu sezone posredovati distributerju, kjer boste kupili sredstvo! Vsekakor pa je potrebno paziti, da kupujete sredstva, ki so opremljena v skladu z zakonodajo, potrebujejo uradno etiketo v slovenskem jeziku.

Aktualen seznam v slovenskem jeziku je na voljo na tej spletni povezavi (pdf format).

Aktualen seznam v angleškem jeziku je na voljo na tej spletni povezavi (pdf format).

Opozorili bi vas radi, da se s svojim kupcem hmelja predhodno dogovorite o morebitnih omejitvah in uporabi določenih FFS, ki nimajo znanih vseh izvoznih toleranc za državo v katero bodo izvažali hmelj.

Pri nanašanju FFS dosledno upoštevajte varnostne pasove od površinskih voda 1. in 2. reda. Za posamezna FFS, ki imajo večji varnostni pas kot 20 m, lahko varnostno razdaljo, v skladu z odločbo o registraciji posameznega FFS, ustrezno zmanjšate in sicer: z uporabo šob Agrotop TD, ki zmanjšajo zanos (drift) v 90 % deležu, uporabite pravilno tehniko nanašanja FFS ob robovih parcel, kjer uporabite enostransko zračno zaporo ventilatorja ter upoštevate klimatske razmere v času škropljenja.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2017 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki