Seznam FFS v hmeljarstvu

Seznam fitofarmcaevstskih sredstev v hmeljarstvuInštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je pripravil Seznam dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za varstvo hmelja v Sloveniji za leto 2018. Na seznam so vključena vsa FFS, ki so registrirana v Sloveniji in imajo znane mejne vrednosti ostankov FFS na hmelju za Evropo, ZDA in Japonsko. Pri uporabi posameznega FFS morate dosledno upoštevati navodila za uporabo, kjer je poleg maksimalnega odmerka in števila škropljen letno, navedena tudi karenca ter varnostni pasovi od voda 1. in 2. reda. Prav tako je potrebno upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 71/2014) in Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Ur. l. RS, št. 43/2014). Priporočamo vam, da se pred začetkom uporabe FFS v hmelju natančno dogovoriti s svojim kupcem hmelja o morebitnih dodatnih omejitvah.

Želimo vas opozoriti na najpomembnejše novosti letošnjega leta. Za zatiranje primarne okužbe hmeljeve peronospore smo pridobili razširite uporabe za sredstvo Profiler (a.s. Al-fosetil+fluopikolid). Za zatiranje sekundarne okužbe hmeljeve peronospore v letošnjem letu ne smete več uporabljati fungicida Delan 700 WG, ker ni več registriran za uporabo na hmelju. Na novo je na seznam ponovno umeščen fungicid Folpan 80 WDG (a.s. folpet). Za zatiranje sekundarne okužbe hmeljeve peronospore je pridobil dovoljenje bakrov pripravek Badge WG, ki vsebuje hkrati aktivno snov Cu-hidroksid in Cu-oksiklorid. Tisti hmeljarji, ki imate v svojih skladiščih FFS še pripravka Champion 50 WG in Champ Formula 2 FLO s staro etiketo na kateri je naveden auporaba tudi na hmelju, lahko te zaloge porabite do 31. maja 2019. Prav tako je pridobil dovoljenje za uporabo za zatiranje hmeljeve peronospore-sekundarne okužbe in hmeljeve sive pegavosti (Phoma exigua) pripravek Zaftra AZT 250 SC (a.s. azoksistrobin). Seznam FFS v hmeljarstvu za leto 2018 je dopolnjen s sredstvom Movento SC 100, kateri ima sedaj v hmeljarstvu redno registracijo. Je sistemičen insekticid za zatiranje hmeljeve (listne) uši, ki ima delovanje tudi na navadno (hmeljevo) pršico, v primeru če ga uporabite v največjem dovoljenem odmerku in sicer 1,5 l/ha. Uporabite ga lahko le 1-krat letno, karenco za hmelj je 14 dni. Za zatiranje hmeljeve pepelovke in hmeljevega bolhača ni nobenih sprememb v primerjavi z letom 2017. Pripravek Agree WG je pridobil dovoljenje za zatiranje koruzne (prosene) vešče na hmelju in sicer je biološki pripravek na podlagi bakterije Bacillus thuringiensis var. aizawai. Za zatiranje navadne (hmeljeve) pršice so na razpolago 3 akaricidi in sicer poleg Nissorun 10 WP in Vertimec Pro, še Kamenite SC. Ker aktivna snov milbemektin še vedno nima znanih izvoznih toleranc za ameriško tržišče, je uporaba akaricidov Milbeknock in Koromite omejena. Novost v letošnjem letu je začasna prepoved uporabe defolianta Reglon 200 SL (a.s. dikvat), ker so znižali maksimalno količino ostankov a.s. dikvat v hmelju. Tudi v primeru, da če bi imeli doma v skladišču FFS še zaloge defolianta Reglon 200 SL, ga v letošnji rastni sezoni hmelja ne smete uporabljati!

Obveščamo vas, da Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ni izdala dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za uporabo akaricida Acramite 480 SC za zatiranje navadne (hmeljeve) pršice v letu 2018.

 

Aktualen seznam v slovenskem jeziku je na voljo na tej spletni povezavi.(pdf format).

Aktualen seznam v angleškem jeziku je na voljo na tej spletni povezavi. (pdf format).

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki