Seznam fitofarmacevtskih sredstev v hmeljarstvu

Seznam fitofarmcaevstskih sredstev v hmeljarstvuInštitut vsako leto pripravi in sproti dopolnjuje Seznam fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji. Ta seznam hkrati predstavlja presek registriranih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za varstvo hmelja v Sloveniji (vir: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm), v EU, natančneje v Nemčiji, in vseh sredstev, ki imajo znane mejne vrednosti ostankov FFS na hmelju določenih v EU, ZDA in na Japonskem. V seznamu so upoštevane tudi zahteve večjih slovenskih kupcev hmelja. V seznam FFS so vključena vsa sredstva, ki so pridobljena z dovoljenjem za nujne primere kot nujno potrebna sredstva v hmeljarstvu.

Pri uporabi FFS v hmeljiščih je potrebno dosledno upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 71/2014) in Pravilnik o integriranem varstvu rastli pred škodljivimi organizmi (Ur. l. RS, št. 43/2014).

Seznam fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v hmeljarstvu je dopolnjen z dnem 10.4.2017 s fungicid Vivando (a.s. metrafenon) za zatiranje hmeljeve pepelovke na hmelju. Sredstvo Vivando je polsistemičen fungicid s translaminarnim delovanjem, ki se uporablja preventivno za zatiranje hmeljeve pepelovke. Njegova uporaba je dovoljena v istem hmeljišču največ 2-krat letno, v časovnih razmikih od 7 do 12 dni. Karenčna doba za hmelj je 3 dni. Vse nadaljnje podrobnosti najdete v dopolnjenem Seznamu FFS za hmelj za leto 2017 (dop. 10.4.2017).

Aktualen seznam v slovenskem jeziku je na voljo na tej spletni povezavi (pdf format).

Aktualen seznam v angleškem jeziku je na voljo na tej spletni povezavi (pdf format).

Opozorili bi vas radi, da se s svojim kupcem hmelja predhodno dogovorite o morebitnih omejitvah in uporabi določenih FFS, ki nimajo znanih vseh izvoznih toleranc za državo v katero bodo izvažali hmelj.

Pri nanašanju FFS dosledno upoštevajte varnostne pasove od površinskih voda 1. in 2. reda. Za posamezna FFS, ki imajo večji varnostni pas kot 20 m, lahko varnostno razdaljo, v skladu z odločbo o registraciji posameznega FFS, ustrezno zmanjšate in sicer: z uporabo šob Agrotop TD, ki zmanjšajo zanos (drift) v 90 % deležu, uporabite pravilno tehniko nanašanja FFS ob robovih parcel, kjer uporabite enostransko zračno zaporo ventilatorja ter upoštevate klimatske razmere v času škropljenja.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2017 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki