Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Žlahtnjenje hmelja

ORTO_zlahtnjenje hmelja
Ženska rastlina (foto A. Čerenak)

V primerjavi z ostalimi kmetijskimi rastlinami je za slovensko hmeljarstvo značilno, da je kar 99 % nasadov posajenih s slovenskimi sortami, ki so bile požlahtnjene na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Pri vzgoji novih sort je potrebno slediti novim trendom pri kakovostnih parametrih, tako v smeri aromatskih kot tudi grenčičnih sort hmelja, pojavu novih bolezni in podnebnim spremembam.

Rezultat dosedanjega žlahtniteljskega dela je 17 slovenskih sort hmelja, poleg avtohtonega Savinjskega goldinga, zadnji dve novi sorti – Styrian Wolf in Styrian Cardinal – sta bili vpisani spomladi leta 2016. Za njiju je značilna drugačna, manj hmeljna in bolj sadno – cvetlična aroma, ki je zelo zanimiva za tipe piv z izrazito aromo in okusom piva. V postopek vpisa v sortno listo je vpisanih še 6 sort v preizkušanju. Vse nove sorte so že v pridelavi, prav tako posamezne sorte v preizkušanju. Zanimanje za njih se pri hmeljarjih, trgovcih s hmeljem in pivovarjih doma in po svetu iz leta v leto povečuje.

Za potrebe promocije lastnih sort hmelja na slovenskem in zlasti na mednarodnem trgu inštitut izdaja kataloge sort, ki so v pridelavi. Tradicionalne sorte hmelja so predstavljene pod naslovom Legenda žlahtne arome, medtem ko so novejše sorte opisane v katalogu Val dišavnega hmelja s Štajerske.

V Odboru za tehnologijo in žlahtnjenje delujejo hmeljarji, trgovci s hmeljem in strokovni sodelavci, saj le sodelovanje z uporabniki lahko daje neposredne uporabne rezultate strokovnih nalog. V strokovni nalogi Žlahtnjenje hmelja, ki je del javne službe v hmeljarstvu, se vsako leto dodajajo novi vidiki in usmeritve, ki so odziv na stanje in nove trende tako v Sloveniji kot v svetu.

Zaradi potrebe in želje po razvoju novih metodologij, povezanih z žlahtnjenjem hmelja, se strokovna naloga dopolnjuje s ciljnimi raziskovalnimi projekti in raziskavami v okviru programskih skupin.

Žlahtnjenje hmelja_Program 2021

Žlahtnjenje hmelja_končno poročilo 2020

 HUL002 Ahil  HUL008 Buket  HUL027 Styrian Eureka
 HUL003 Apolon  HUL009 Cekin  HUL029 Styrian gold
 HUL004 Atlas  HUL010 Celeia = Styrian Golding  HUL030 Styrian Eagle
 HUL005 Aurora  HUL011 Cerera  HUL034 Styrian Cardinal
 HUL006 Blisk  HUL012 Cicero  HUL035 Styrian Wolf
 HUL007 Bobek  HUL021 Dana

 

ORTO: žlahtnjenje hmelja: moško socvetje
Moško socvetje (foto: A. Čerenak)
ORTO: žlahtnjenje hmelja: moška rastlina
Moška rastlina (foto: A Čerenak)
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani