• Slovenian
  • English
  • German


Glavni meni
Pripomočki
Aktualno

Obvestilo glede stanja tehnološke zrelosti hmelja - 25. avgust 2016

Savinjski Golding je prešel v tehnološko zrelost okrog 20. avgusta. Vlaga pri tej sorti je pod 80 %, storžki so zlato-rumeni, zreli.

Storžki Aurore so zaprti, lepo dišijo, le malo je še medlih in drobnih. Vlaga v storžkih je od 78,1 % do 79,1 % v Savinjski dolini, v Radljah pa je še nad 80 %. Storžki so v zadnjih dneh še pridobili na masi in dolžini. Vsebnost alfa-kislin v zračno suhih storžkih je na vzorčenih lokacijah  v Savinjski dolini od 7,2 % do 9,6 % in 10,5 % v Radljah. Masa 100 suhih storžkov pa je 7,8 g do 9,9 g (povprečna končna dosežena masa 100 suhih storžkov Aurore je sicer 9,7 g). Glede na stanje na terenu in napoved vremena pričakujemo prehod te sorte v tehnološko zrelost v Sav. dolini v prihodnjih dneh, na nekaterih lokacijah pa je ta sorta v teh dneh že prešla v tehnološko zrelost. 

Ker so lokacije s to sorto zelo različne glede dozorevanja glede na tip tal, čas rezi … priporočamo, da se glede začetka obiranja v vaših nasadih odločate individualno - orientirate se glede na naše spremljanje tehnoloških parametrov in pred odločitvijo prinesete vzorec storžkov v analizo vsaj na vsebnost vlage. Upoštevajte tudi izteke karenc.

Storžki Styrian Golda so zeleni, zaprti, le nekaj je še medlih, malo se jih že odbija. Vsebnost vlage v storžkih je pod 80 %, vsebnost alfa-kislin se je na vzorčeni lokaciji ustalila, so pa  storžki v zadnjih dneh še zrastli in pridobili na masi. V teh dneh na vzorčenih lokacijah ta sorta prehaja v tehnološko zrelost. Priporočamo, da pred odločitvijo za obiranje prinesete vzorce storžkov na analizo vsaj na vsebnost vlage, sploh če se odločate, ali boste začeli z obiranjem Aurore ali Styrian Golda, saj se lokacije med seboj dokaj razlikujejo.  

Strožki Celeie so zeleni, zaprti, a še medli in se ne odbijajo, vsebnost vlage imajo še nad 82,5 % na vzorčenih lokacijah v Savinjski dolini, v Radljah še nad 83 %.

V strožkih Styrian Wolf in Styrian Cardinal se vsebnost alfa-kislin še vedno povečuje (pri S. Wolf je trenutno na vzorčeni lokaciji 12,8 %, pri S. Cardinal 9,1 %), prav tako še intenzivno rastejo in pridobivajo na masi. Storžki pri obeh sortah so zeleni in že zaprti, a se pri S. Wolf že malenkost odbijajo in že nekoliko šumijo, medtem ko so storžki S. Cardinal še medli in se še ne odbijajo.  

Za več informacij pokličite specialistko za hmeljarstvo Ireno Friškovec na KGZS ali dr. Barbaro Čeh na IHPS.

Podatke o stanju tehnološke zrelosti na spletni strani ažuriramo ob torkih in petkih po 15 uri.

Aktualno

    EKO SADIKE ZDRAVILNIH IN AROMATIČNH RASTLIN 2016 

V letu 2016, ko praznujemo 40 let zdravilnih in aromatičnih rastlin na našem inštitutu, vas vabimo, da nas obiščete in se oskrbite z eko sadikami zdravilnih in aromatičnih rastlin. 

Eko sadike lahko kupite vsak delovnik od 7h do 13h in

Cesta Žalskega tabora 2, Žalec

Veselimo se vašega obiska!!

 pdf cenik_2016._latinska_imena18.4.2016
Aktualno

Seznam FFS v hmeljarstvu je dopolnjen z dnem 6.6.2016 s fungicidom Revus, ki je sedaj pridobil redno registracijo v hmeljarstvu. Na seznamu FFS je dodan kontakten insekticid Karis 10 CS z aktivno snovjo lambda-cihalotrin, katerega lahko uporabljate za zatiranje hmeljevega bolhača, listnih uši in gosenic koruzne vešče. Kot novost je spremenjen maksimalni odmerek pri fungicidu Cuprablau Z 35 WP, katerega lahko uporabite 2-krat letno v odmerku 5,5 kg/ha.

Vse nadaljnje podrobnosti najdete v dopolnjenem Seznamu FFS za hmelj za leto 2016 z dne, 6.6.2016.
pdf seznam_ffs_za_hmelj_za_leto_2016-dopoljen_6.6.2016
pdf seznam_ffs_hmelj+fiol_2016
pdf plant_protection_products_in_hop_si-2016-6.6.2016
Aktualno
reklama_za_splet_pomlad_2016-marec
 

 

Partnerji v projektih

     
 

  
 
IHPS
ihps
Naključna slika
Vrt zdravilnih rastlin
vrt_zdravilnih_rastlin

e-mail: tajnistvo@ihps.si (tel. +386(0)3 7121600, fax tel. +386(0)3 7121620
Obiskovalci: