Usposabljanje za ravnanje s FFS

ODPOVED USPOSABLJANJ ZA RAVNANJE S FITOFARMACEVTSKIMI SREDSTVI

Obveščamo vas, da zaradi poslabšanja epidemiološke slike in razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID – 19, vsa usposabljanja, ki smo jih nameravali organizirati do konca mesca oktobra in v novembru 2020 odpadejo oziroma se do nadaljnjega prestavijo. Usposabljanja bomo organizirali, ko bodo to dovoljevale razmere, o čemer vas bomo obvestili.

 

V skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS št. 83/2012) in Pravilnikom o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS št. 85/2013) se morajo vsi uporabniki, ki uporabljajo FFS za poklicno rabo udeležiti usposabljanja, na katerem dobijo informacije o lastnostih FFS, njihovi varni uporabi in odstranjevanju odpadkov FFS.

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kot ena izmed pooblaščenih organizacij izvaja osnovna in obnovitvena usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih za:

  1. Izvajalce ukrepov varstva rastlin.
  2. Prodajalce FFS.
  3. Svetovalce za FFS.

PRESTAVITEV USPOSABLJANJ ZA RAVNANJE S FITOFARMACEVTSKIMI SREDSTVI

Zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) je bil 20. marca sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (Uradni list RS, št. 36/20), ki določa, da se veljavnost izkaznic o opravljenem usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, katerih veljavnost se izteče v času epidemije podaljša do prenehanja ukrepov tega zakona, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glede na navedeno bodo datumi obnovitvenih in osnovnih usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi objavljeni  na spletni  stran UVHVVR http://spletni2.furs.gov.si/ffs/izo/ kot tudi spletni strani inštituta Usposabljanje za ravnanje s FFS – Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Obvestilo o datumu in urnik izobraževanja boste prejeli tudi po pošti.

Za ostale informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu:

uros.kolenc@ihps.si in alenka.ferlez-rus@ihps.si ali na telefonski številki: 03 71 21 627 ali 03 71 21 600.

 

Urnik usposabljanj o fitofarmacevstkih sredstvih, ki jih izvajamo na našem inštiutu in so razpisani za leto 2020 je objavljen tukaj. Na povezavi http://spletni2.furs.gov.si/ffs/izo/default.asp?centerid=151949 so objavljena vsa usposabljanja, ki jih bo Inštitut izvedel v naslednjih treh mesecih.

Na usposabljanje se prijavite s prijavnico. Izpolnjeno prijavnico vrnete po pošti na IHPS ali po faxu št.: 03 71 21 620 ali po elektronski pošti na naslov: uros.kolenc@ihps.si. Prijavnico lahko izpolnite in oddate tudi na sedežu inštituta v Žalcu (Oddelek za varstvo rastlin ali tajništvo).

Usposabljanje plačate na transakcijski račun št.: 01100-6000006134 Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije z oznako namen plačila: tečaj – priimek slušatelja; sklic: datum plačila.

Za ostale informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu: alenka.ferlez-rus@ihps.si ali na telefonskih številkah: 03 71 21 600 ali 03 71 21 616.

Vrsta storitve EM cena brez DDV DDV (%) cena z DDV
 pisno preverjanje znanja
 izvajalci ukrepov varstva rastlin oseba 15,00 22 18,30
 prodajalci FFS oseba 20,00 22 24,40
 svetovalci za FFS oseba 30,00 22 36,60
 obnovitveno usposabljanje
 izvajalci ukrepov varstva rastlin oseba 24,00 22 29,28
 prodajalci FFS oseba 43,00 22 52,46
 svetovalci za FFS oseba 61,00 22 74,42
 osnovno usposabljanje
 izvajalci ukrepov varstva rastlin oseba 54,00 22 65,88
 prodajalci FFS oseba 135,00 22 164,70
 svetovalci za FFS oseba 326,00 22 397,72

 

Na povezavi http://spletni2.furs.gov.si/FFS/POT/Default.asp.lahko preverite ali vam izkaznica poteče v roku 1 leta pred iztekom veljavnosti.

Na povezavi http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja… si lahko preberete več o usposabljanjih in prevzamete Priročnik za svetovalce za FFS in prodajalce FFS in Priročnik za uporabnike FFS.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki