Javno naročilo za PLINSKI KROMATOGRAF

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, CESTA ŽALSKEGA TABORA 2, 3310 Žalec, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za predmet naročila »Plinski kromatograf z masno selektivno detekcijo in avtomatskim vzorčevalnikom tekočih vzorcev, plinske faze in plinske faze vezane na trdni nosilec, s standardno knjižnico masnih spektrov NIST« najkasneje do: dne 24. 7. 2019 do 10:00 ure.

Vse dodatne informacije najdete na tej povezavi in na enarocanju.

 

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki