Predstavitev

Slovenska akreditacija IHPS ISO 17025V agrokemijskem laboratoriju opravljamo različne kemijske analize povezane s kakovostjo tal, ugotavljanjem kakovosti agroživilskih proizvodov s posebnim poudarkom na hmeljarstvu in pivovarstvu.

Laboratorij je že od leta 2003 imetnik akreditacije po ISO EN/IEC 17025 za preskusne laboratorije za področje analiz hmelja in piva ter mešanic na osnovi piva. Poleg klasičnih analiznih tehnik pri svojem delu uporabljamo tudi sodobne analizne tehnike plinske in tekočinske kromatografije, masne spektrometrije ter atomske absorbcijske in UV-Vis spektroskopije.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2017 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki