Predstavitev

V agrokemijskem laboratoriju opravljamo različne kemijske analize povezane s kakovostjo tal, ugotavljanjem kakovosti agroživilskih proizvodov s posebnim poudarkom na hmeljarstvu in pivovarstvu.

IHPS  je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-025 na področju preskušanja. Poleg klasičnih analiznih tehnik pri svojem delu uporabljamo tudi sodobne analizne tehnike plinske in tekočinske kromatografije, masne spektrometrije ter atomske absorbcijske in UV-Vis spektroskopije.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki