LAS SSD ZELIŠČA

Predstavitev

Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS (v nadaljevanju: VZAR) je bil ustanovljen leta 1976 in od takrat je doživel le nekaj manjših sprememb. Po več kot 40-letnem obstoju pa se je pokazala potreba po drugačni, bolj sodobni ureditvi VZAR kot osrednje povezovalne točke prebivalcev SSD na področju pridelave in uporabe zelišč ter prostora za spodbujanje družbene in socialne vključenosti različnih skupin prebivalstva.

Znanje na tem področju na IHPS obstaja, prav tako obsežna zbirka najrazličnejših zelišč, a želimo ta prostor narediti bolj prepoznaven in privlačen. Tukaj naj bi se stikalo znanje in potrebe prebivalcev SSD. Zeliščarstvo je področje, ki nudi široko paleto možnih aktivnosti in možnost razvoja različnim skupinam prebivalstva, tudi ranljivim skupinam. VZAR je že sedaj en izmed osrednjih objektov na področju zelišč v Sloveniji, celovita preureditev in posodobitev pa bo omogočala še boljšo prepoznavnost in privabljanje obiskovalcev iz SSD in širše; s tem se bo v SSD privabilo tudi več interesentov za uporabo druge turistične ponudbe v SSD.

S tem v mislih smo v letu 2017 pristopili k sestavljanju projektne vloge na razpis JAVNI  POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v naseljih Braslovče, Griže/Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter, Tabor, Vransko in Žalec v letih 2017–2018.

Vabimo vas, da sledite izvajanju projektnih aktivnosti in se udeležujete dogodkov, ki jih objavljamo po različnih kanalih obveščanja, vsekakor pa so novice sproti objavljene na tej spletni strani.

Projekt ZELIŠČA SSD_predstavitev

Plakat projekta ZELIŠČA SSD

Z izvedbo operacije rešujemo več izzivov iz SLR LAS SSD s poudarkom na področju večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin prebivalstva (mladi do 30 let, starejši od 50 let in osebe brez izobrazbe) v družbo.

Poleg tega so cilji projekta:

  • razvoj osnovnih storitev z ureditvijo VZAR v povezovalno središče na področju zelišč – ureditev površine za preživljanje prostega časa na prostem, za izvajanje prireditev in izobraževanj na področju zelišč s ciljem doseganja višje kakovosti življenja;
  • povečanje kakovosti življenja v urbanem območju s spodbujanjem zdravega in aktivnega življenjskega sloga, in sicer tudi pri ranljivih skupinah – navduševanje za pridelovanje in uporabo zelišč in s tem spodbujanje njihovega socialnega vključevanja v družbo;
  • povečanje bralne pismenosti prebivalcev z organizacijo dogodkov v MSK Žalec in bukvarno, ustvarjeno v VZAR;
  • varstvo okolja in ohranjanje narave, in sicer bomo prebivalce izobraževali/seznanili o pomenu biotske raznovrstnosti v naravi, na katero lahko bistveno pozitivno vplivamo z zmanjšanjem nabiralništva zelišč v naravi in da raje pristopimo k pridelavi/gojenju zelišč. S tem pomagamo ohranjati njihove naravne habitate;
  • spodbujanje inovativnosti in pozitiven vpliv na večje možnosti za samozaposlovanje/zaposlovanje na področju zelišč ter ustvarjanje zelenih delovnih mest, razširitev znanja prebivalcev.

1.februar 2018 do 31. januar 2019

V okviru projekta Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS kot sodobno povezovalno središče SSD na področju zelišč (akronim operacije: ZELIŠČASSD), ki poteka s podporo LAS SSD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, razpisuje

NATEČAJ ZA NAČRT PREUREDITVE VRTA ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN NA IHPS.

Več…

PRAVLJIČNA URA NA TEMO ZELIŠČ IN NATEČAJ ZA PODLAGO KNJIŽNIH KAZALK

V četrtek, 15. marca 2018, smo se na pravljičnem srečanju v knjižnici v gradu Komenda na Polzeli pridružili čarovnici Lenčki in njenim gozdnim prijateljem na razburljivem popotovanju po svetu zelišč ter se zabavali ob hudomušnih zgodbicah. Izvedeli smo veliko zanimivega o zeliščih.

Več…

VABILO NA PREDAVANJE PRIDELOVANJE IN NABIRANJE ZELIŠČ

V torek, 17. aprila 2018, vas ob 19. uri vabimo v Medobčinsko splošno knjižnico Žalec na predavanje Pridelovanje in nabiranje zelišč.

Več v prilogi.

 

VABILO NA PRAVLJIČNO URO NA TEMO ZELIŠČ 24. APRILA 2018

Preberi več

    

»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

 

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki