Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADEGA RAZISKOVALCA (m/ž) PRI IZBRANEM MENTORJU V LETU 2018

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADEGA RAZISKOVALCA (m/ž) PRI IZBRANEM MENTORJU V LETU 2018

Na podlagi 112,113,114 in 115. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (UL RS št. 52/16 in 79/17) razpisujemo dve prosti delovni mesti mladih raziskovalcev (m/ž).

Vse dodatne informacije najdete na tej povezavi.

 

 

Zbiranje ponudb za nakup mulčerjev

Spoštovani,

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije zbira ponudbe za nakup mulčerjev. Predmet nakupa sta dva univerzalna profesionalna mulečerja ter mulčer na hidravlični roki. Podroben opis najdete spodaj:

 1. Mulčer TEHNOS  MU 170 R
 • Obojestranski priklop
 • hidravlični pomik
 • kardanska gred
 • zaščitna guma
 1. Mulčer TEHNOS  MU 220 R
 • Obojestranski priklop
 • hidravlični pomik
 • kardanska gred
 • zaščitna guma
 1. Mulčer na hidravlični roki
 • sadjarsko vinogradniške izvedbe z možnostjo mulčenja preko vrste
 • priključitev na tritočkovni priklop traktorja plantažne izvedbe do 100 KS
 • minimalni horizontalni doseg roke 5,5 m, zaželeno teleskopsko zlaganje
 • delovna širina rezalne glave min. 80 cm
 • elektrohidravlično krmiljenje

V kolikor ste zainteresirani vas prosimo, da nam ponudbe (ločeno za vsak tip) pošljete do petka 17. 9. 2021. Za dodatna vprašanja in informacije smo na voljo tudi preko mobilnega telefona na št: 031 819 532.

Za sodelovanje se vam v naprej najlepše zahvaljujemo!

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2021 – rezultati vzorčenja 6. septembra

Dr. Barbara Čeh, Monika Oset Luskar in Darja Zupanc, IHPS

Sorta Savinjski golding je v tehnološko zrelost prešla v Savinjski dolini okrog 19. avgusta, na Koroškem pa okrog 25. avgusta. Sorta Styrian gold je prešla v tehnološko zrelost okrog 26. avgusta, sorta Aurora pa v Savinjski dolini okrog 27. avgusta, na Koroškem pa v zadnjih dneh avgusta. Sorta Bobek je v tehnološko zrelost na vzorčenih lokacijah Savinjske doline prešla konec avgusta.

Sorti Celeia in Styrian Wolf sta v Savinjski dolini tehnološko zrelost prešli okrog 3. septembra. Pri obeh sortah so parametri tehnološke zrelosti ustaljeni. Vsebnost alfa-kislin pri sorti Celeia je 3,0 do 3,3 % pri S. Wolf pa 13,4 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Na Koroškem se parametri tehnološke zrelosti pri sorti Celeia še povečujejo, pri S. Wolf pa se počasi ustaljujejo, tako da ta sorta v teh dneh prehaja v tehnološko zrelost. Vsebnost alfa-kislin na Koroškem pri S. Wolf je 14,6 %, pri sorti Celeia 4,2 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Vlaga pri Celeia je še nad 80 %, pri S. Wolf pa se je znižala na 75 %. Masa 100 suhih storžkov pri Celei se je v zadnjih dneh povečala na 9,2 g, pri S. Wolf na 10,2 g.

S tem smo vzorčenja za napoved tehnološke zrelosti v okviru strokovne naloge tehnologije pridelave in predelave hmelja za letošnje leto zaključili.

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2021 – rezultati vzorčenja 2. septembra

Dr. Barbara Čeh, Monika Oset Luskar in Darja Zupanc, IHPS

Sorta Savinjski golding je v tehnološko zrelost prešla v Savinjski dolini okrog 19. avgusta, na Koroškem pa okrog 25. avgusta. Sorta Styrian gold je prešla v tehnološko zrelost okrog 26. avgusta, sorta Aurora pa v Savinjski dolini okrog 27. avgusta, na Koroškem pa v zadnjih dneh avgusta. Sorta Bobek je v tehnološko zrelost na vzorčenih lokacijah Savinjske doline prešla konec avgusta.

Storžki sorte Celeia so zeleni, zaprti, so pa nekateri še nekoliko medli. Tako ta sorta v teh dneh prehaja v tehnološko zrelost v Savinjski dolini. Trenutne meritve v Savinjski dolini kažejo vsebnost vlage med 80 in 81,5 %, dolžina se je v zadnjih dneh povečala na 29 mm, vsebnost alfa-kislin je 3,0 do 3,3 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Na Koroškem je vsebnost vlage še 80 %, masa 100 suhih storžkov se ustaljuje pri 8,3 g, vsebnost alfa-kislin je 3,8 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Storžki sorte S. Wolf so zeleni, zaprti, kompaktni in že dišijo, parametri tehnološke zrelosti se ustaljujejo. Tudi ta sorta v teh dneh prehaja v tehnološko zrelost. Vsebnost vlage je v Savinjski dolini 73 do 75 %, masa 100 suhih storžkov se je na nekaterih lokacijah malenkost še povečala in je med 10,3 in 11,5 g, vsebnost alfa-kislin 13,3 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Glede na zelo različne vplive na rast in razvoj rastlin hmelja (tla, vremenske neprilike) se za začetek obiranja odločajte individualno za vsako lokacijo posebej. Predlagamo, da prinesete v analizo vzorec storžkov pred odločitvijo o obiranju na IHPS na analizo vsaj na vsebnost vlage.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v ponedeljek, 6. septembra, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

 • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
 • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
 • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Opomba:
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2021 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2021 – rezultati vzorčenja 30. avgusta

Dr. Barbara Čeh, Monika Oset Luskar in Darja Zupanc, IHPS

Sorta Savinjski golding je v tehnološko zrelost prešla v Savinjski dolini okrog 19. avgusta, na Koroškem pa okrog 25. avgusta. Sorta Styrian gold je prešla v tehnološko zrelost okrog 26. avgusta, sorta Aurora pa v Savinjski dolini okrog 27. avgusta, na Koroškem pa v zadnjih dneh avgusta – vsebnost alfa-kislin se je ustalila pri 8,5 do 9,8 % % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), masa 100 suhih storžkov je 8,7 g, vsebnost vlage je padla na 77,8 %.

V teh dneh je na vzorčeni lokaciji v Savinjski dolini prešla v tehnološko zrelost tudi sorta Bobek. Vsebnost alfa-kislin se je ustalila pri 2,7 do 3,6 % % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), masa 100 suhih storžkov je 9,5 g, vsebnost vlage je padla na 75 %. Na Koroškem je vsebnost vlage 77 %, parametri tehnološke zrelosti pa se še povečujejo; masa 100 suhih storžkov se je v zadnjih dneh povečala na 7,3 g, vsebnost alfa-kislin se je povečala na 5,5 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Storžki sorte Celeia so zeleni, zaprti, nekaj je že debelih, so pa še nekoliko medli. Trenutne meritve v Savinjski dolini kažejo vsebnost vlage okrog 80 %, dolžina se je povečala na 27 mm. Masa 100 suhih storžkov ostaja podobna kot pri prejšnji meritvi, 12,8 mm, prav tako vsebnost alfa-kislin, ki je 2,9 do 3,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Na Koroškem je vsebnost vlage še čez 81 %, masa 100 suhih storžkov se je povečala na 8,7 g, vsebnost alfa-kislin 4,0 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Storžki sorte S. Wolf so zeleni, zaprti, kompaktni in že dišijo, a še pridobivajo na masi in vsebnosti alfa-kislin. Vsebnost vlage je v Savinjski dolini 73 do 75 %, masa 100 suhih storžkov med 10,3 in 11,5 g, vsebnost alfa-kislin 13,3 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Glede na zelo različne vplive na rast in razvoj rastlin hmelja (tla, vremenske neprilike) se za začetek obiranja odločajte individualno za vsako lokacijo posebej. Predlagamo, da prinesete v analizo vzorec storžkov pred odločitvijo o obiranju na IHPS na analizo vsaj na vsebnost vlage.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v četrtek, 2. septembra, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

 • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
 • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
 • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Opomba:
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2021 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2021 – rezultati vzorčenja 26. avgusta

Dr. Barbara Čeh, Monika Oset Luskar in Darja Zupanc, IHPS

Sorta Savinjski golding je v tehnološko zrelost prešla v Savinjski dolini okrog 19. avgusta, na Koroškem pa okrog 25. avgusta.

Sorta Styrian gold je v teh dneh na vzorčeni lokaciji prešla v tehnološko zrelost. Storžki so prožni (se odbijejo od površine), so zlato zeleni, šumijo. Vsebnost alfa-kislin se je ustalila pri 2,1 do 2,4 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), masa 100 suhih storžkov je med 7,8 in 9,4 g in dolžina 24 mm. Vlaga je 78 %.

Tudi sorta Aurora v teh dneh v Savinjski dolini prehaja v tehnološko zrelost. Ta sorta je sicer letos zaradi različnih vremenskih ujm med letom zelo neizenačena glede na lokacijo. Storžki so od zelo drobnih za to sorto do normalno velikih, šumijo, vendar pa so nekateri še medli. Vsebnost alfa-kislin se je v preteklih dveh dneh ali nekoliko povečala oziroma ustalila in je glede na lokacijo med 7,7 in 8,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Masa 100 suhih storžkov se je nekoliko povečala oziroma se je ponekod že ustalila in je med 9,3 in 10,9 g. Dolžina storžkov se je ustalila pri 22 mm. Na Koroškem je vsebnost vlage 77,6 %, vsebnost alfa-kislin se je povečala na 9,8 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Masa storžkov se je v zadnjih dneh še povečala in sicer na 8,7 g.

Storžki sorte Bobek so zeleni, zaprti, še medli, a že šumeči. Nekoliko so še pridobili na masi in dolžin, kakor tudi na vsebnost alfa-kislin. Dolžina je 23 mm, vlaga v storžkih je 76 %, masa 100 suhih storžkov je 10,2 g, vsebnost alfa-kislin je 3,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Na Koroškem je vsebnost vlage 77 %, masa 100 suhih storžkov se ustaljuje pri 7 g, vsebnost alfa-kislin se je povečala na 5 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Storžki sorte Celeia so zeleni, zaprti, nekaj je že debelih, so še medli, veliko je drobnih in so nekompaktni. Rastejo in pridobivajo na masi ter na vsebnosti alfa-kislin. Trenutne meritve kažejo vsebnost vlage čez 80 %, dolžina je 26 mm, masa 100 suhih storžkov 12,8 mm, vsebnost alfa-kislin 3,1 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Na Koroškem je vsebnost vlage še čez 81,5 %, masa 100 suhih storžkov 12 g, vsebnost alfa-kislin 4,2 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Storžki sorte S. Wolf pridobivajo na masi in vsebnosti alfa-kislin. Vsebnost vlage je v Savinjski dolini 72 do 76 %, masa 100 suhih storžkov med 10,5 in 14,4 g,  na Koroškem je vlaga 78 %, masa 100 suhih storžkov med 8,2 in 10,9 g.

Glede na zelo različne vplive na rast in razvoj rastlin hmelja (tla, vremenske neprilike) se za začetek obiranja odločajte individualno za vsako lokacijo posebej. Predlagamo, da prinesete v analizo vzorec storžkov pred odločitvijo o obiranju na IHPS na analizo vsaj na vsebnost vlage.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v ponedeljek, 30. avgusta, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

 • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
 • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
 • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Opomba:
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2021 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

UMERJANJE VLAGOMEROV

I.J. KOŠIR: UMERJANJE VLAGOMEROV

V letošnjem letu bomo na Oddelku za agrokemijo in pivovarstvo umerjali vlagomere za določanje vlage v hmelju. Vlagomere lahko oddate na oddelku za agrokemijo in pivovarstvo do ponedeljka 30. 08. 2021. Vlagomeri se bodo umerjali 31. 08. 2021. Cena za umerjanje vlagomera je 30,78 EUR. Obveščamo vas, da po navedenem datumu ne bo več možno izvajati umerjanja vlagomerov.

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2021 – rezultati vzorčenja 24. avgusta

Dr. Barbara Čeh, Monika Oset Luskar in Darja Zupanc, IHPS

Storžki sorte Savinjski golding na vzorčenih lokacijah v Savinjski dolini vizualno in organoleptično izkazujejo znake tehnološke zrelosti, na eni lokaciji pa že malenkost zaznavamo vonj po česnu, torej se pri tej sorti tehnološka zrelost že počasi končuje. Storžki imajo sicer značilno barvo, vretenca v večini ostanejo cela, storžki so letos relativno bolj drobljivi kot sicer. Dolžina storžkov se je malenkost povečala – na 28 mm, vlaga v storžkih je po deževju rahlo višja kot pri prejšnjih meritvah (79 %), masa 100 suhih storžkov se je je ponekod že začela zmanjševati. Izmerjena vsebnost alfa-kislin je ostala na ravni prejšnjega vzorčenja oziroma se je ponekod že začela zmanjševati. Na Koroškem  so storžki zlato zeleni, drobljivi, šumi, se odbijajo. Vsebnost alfa-kislin se je ustalila in vlaga padla na 77 %, tako da sedaj ta sorta prehaja v tej regiji v tehnološko zrelost.

Pri sorti Styrian gold so storžki prožni (se odbijejo od površine), so že zlato zeleni, šumijo, a so še nekoliko medli. Vsebnost alfa-kislin se je povečala od prejšnjih meritev na 2,4 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), storžki so pridobili na masi (sedaj je masa 100 suhih storžkov 9,4 g) in dolžini (24,4 mm). Vlaga je padla na 77 %.

Storžki sorte Aurora so na vzorčenih lokacijah zeleni, zaprti, drobni, šumeči, malo se odbijajo, a so še medli. Vsebnost alfa-kislin se je ponekod povečala, ponekod pa obstala na isti vrednosti in je med 4,3 in 8,4 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). V tem zelo širokem razponu se spet kaže velika neizenačenost pri tej sorti v letošnjem letu. Masa 100 suhih storžkov se je nekoliko povečala oziroma se je ponekod že ustalila in je med 6,6 in 9,7 g. Dolžina storžkov se je ustalila pri 22 mm. Počasi ta sorta na nekaterih vzorčenih lokacijah v Savinjski dolini prehaja v tehnološko zrelost, vendar ne še na vseh. Predlagamo, da se počaka na naslednje meritve, katerih rezultati bodo objavljeni v petek. Na Koroškem je vsebnost vlage 78 %, vsebnost alfa-kislin 8,1 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Masa storžkov se je v zadnjih dneh povečala na 8,2 g.

Parametri tehnološke zrelosti sorte Bobek se ustaljujejo. Storžki so zeleni, zaprti, še medli, a že šumeči. Dolžina je 21 mm, vlaga v storžkih je 77 %, masa 100 suhih storžkov je 8,4 g, vsebnost alfa-kislin je še nizka  – 3,0 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Na Koroškem je vsebnost vlage 77 %, masa 100 suhih storžkov je 6,9 g, vsebnost alfa-kislin 4 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Storžki sorte Celeia so zeleni, zaprti, nekaj je že debelih, so še medli, veliko je drobnih in so nekompaktni. Trenutne meritve kažejo vsebnost vlage čez 82 %, dolžina je 21 mm, masa 100 suhih storžkov 8,2 mm, vsebnost alfa-kislin 2,5 do 4,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Glede na zelo različne vplive na rast in razvoj rastlin hmelja (tla, vremenske neprilike) se za začetek obiranja odločajte individualno za vsako lokacijo posebej. Predlagamo, da prinesete v analizo vzorec storžkov pred odločitvijo o obiranju na IHPS na analizo vsaj na vsebnost vlage.

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

 • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
 • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
 • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v četrtek,26. avgusta, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Opomba:
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2021 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2021 – rezultati vzorčenja 19. avgusta

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS:

Navajamo rezultate vzorčenja 19. avgusta pri sorti Savinjski golding. Storžki te sorte na vzorčeni lokacijah v Savinjski dolini vizualno in organoleptično izkazujejo znake tehnološke zrelosti. Imajo značilno barvo storžka, prav tako lupulina, vonj, vretenca v večini ostanejo cela, storžki so prožni, tudi že drobljivi. Dolžina storžkov je ostala na 27 mm in je že nekaj časa konstanta, vlaga v storžkih se je ustalila na 78,3 oziroma se še znižuje (77,41 %), masa 100 suhih storžkov se je ustalila pri 10,4 g, izmerjena vsebnost alfa-kislin je ostala na ravni prejšnjega vzorčenja in je med 2,3 % in 2,8 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Tako je na večini lokacij v Savinjski dolini Savinjski golding prešel v tehnološko zrelost. Izjema so hmeljišča, ki jih je v zgodnji vegetaciji poškodovala toča. Storžki v teh hmeljiščih so od zadnjega vzorčenja pridobili maso in je sedaj 8,1 g, vsebnost alfa-kislin pa je nespremenjena pri vrednosti 2,8 % (storžki z 11 % vlago). Glede na zelo različne vplive na rast in razvoj rastlin hmelja (tla, vremenske neprilike) se za začetek obiranja odločajte individualno. Parametri tehnološke zrelosti pri Savinjskem goldingu na vzorčenih lokacijah na območju Koroške, se še niso dokončno ustalili, storžki so zaprti, aromatični, rezultati pa so naslednji: vlaga v storžkih konstantno pada in je glede na lokacijo med 78,0 % do 79,9 %, masa 100 suhih storžkov je 8,8 do 9,5 g, vsebnost alfa-kislin med 3,6 % do 4,8 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Pri sorti Styrian gold, so storžki prožni (se odbijejo od površine), veliko je še drobnih, kar je razvidno iz dolžine storžkov, ki je od prejšnjega vzorčenja nespremenjena pri 22 mm. Tudi parametra masa 100 suhih storžkov – 7,5 g in vsebnost alfa-kislin – 2,1 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago) se nista spremenila, vlaga v storžkih pa se je znižala na 78,3 %.  Rezultati vzorčenja nakazujejo, da sorta na tej lokaciji v naslednjih dneh prehaja v tehnološko zrelost.

Storžki sorte Aurora, so še v velikem deležu drobni, sicer zaprti, pridobivajo na velikosti – dolžina je 24 mm, prav tako na masi – 100 suhih storžkov je od 8,8 do 9,7 g, vlaga v storžkih se počasi konstantno znižuje in je od 77,11 do 78,2 %, masa ter vsebnost alfa-kislin je narasla od prejšnjega vzorčenja in je od 6,9 % do 8,4% v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Parametri vzorčenja na lokaciji na Koroškem so naslednji: vlaga je 79,0 %, masa je 6,9 g, vsebnost alfa-kislin je 8,2% (storžki z 11 % vlago). Storžki so še drobni, veliko je še medlih.

Storžki sorte Bobek, so še drobni, medli, sicer zaprti. Dolžina je 21 mm, vlaga v storžkih je 76,6 %, masa 100 suhih storžkov je 9,4 g, vsebnost alfa-kislin je še nizka  – 3,0 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Opomba:
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2021 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2021 – rezultati vzorčenja 16. avgusta

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS

Navajamo rezultate vzorčenja 16. avgusta pri sorti Savinjski golding. Storžki te sorte na vzorčeni lokacijah v Savinjski dolini že vizualno in organoleptično izkazujejo znake tehnološke zrelosti. Imajo značilno barvo storžka, prav tako lupulina, vonj, vretenca v večini ostanejo cela, storžki so prožni. Dolžina storžkov je ostala na 27 mm, vlaga v storžkih se je ustalila med 78,3 in 78,6 %, masa 100 suhih storžkov se je od zadnjega vzorčenja povečala na 8,6 do 11,2 g, vsebnost alfa-kislin je ostala med 2,2 % in 2,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Tako na večini lokacij v Savinjski dolini Savinjski golding prehaja v tehnološko zrelost. Izjema so hmeljišča, ki jih je v zgodnji vegetaciji poškodovala toča. Storžki v teh hmeljiščih so še manjši in lažji. Glede na zelo različne vplive na rast in razvoj rastlin hmelja (tla, vremenske neprilike) se za začetek obiranja odločajte individualno. Priporočeno je, da pred odločitvijo za obiranje določenega hmeljišča prinesete na IHPS pravilno vzet vzorec storžkov v analizo vsaj na vsebnost vlage.

Parametri tehnološke zrelosti pri Savinjskem goldingu na vzorčenih lokacijah na območju Koroške, se še niso ustalili, storžki so odprti in medli, rezultati pa so naslednji: vlaga v storžkih je glede na lokacijo med 77,9 % do 83,0 %, masa 100 suhih storžkov je 8,2 do 11,1 g, vsebnost alfa-kislin med 3,6 % do 4,5 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Pri sorti Styrian gold, so storžki še ne kompaktni in medli, dolžina storžkov je 22 mm. Vlaga v storžkih je 79,9 %, masa 100 suhih storžkov 7,5 g, vsebnost alfa-kislin 2,1 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Storžki sorte Aurora, so še drobni, medli, sicer zaprti. Dolžina je 22 mm, vlaga v storžkih je od 78,3 % do 79,3 %, masa 100 suhih storžkov 8,6 do 9,7 g, vsebnost alfa-kislin je še nizka od 5,8 % do 8,4% v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v četrtek, 19. avgusta, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

 • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
 • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
 • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Opomba:
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2021 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani