Hmeljarske informacije, Letnik 35, št. 4, 06. junija 2018

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 35, št. 4
06. junija 2018

G.Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA

Za letošnje leto lahko rečemo, da rast in razvoj hmelja močno prehitevata glede na dolgoletno povprečje. Tako v tem času beležimo že veliko nasadov hmelja, ne glede na sorto in predvsem mladih, v katerih je hmelj dosegel vrh opore. Vrh opore je v povprečju v tem času že dosegla sorta Aurora (BBCH 38; Poganjki dosežejo vrh opore). Pri Aurori se pojavlja že razvojna faza začetek cvetenja, posamezne cvetove pa lahko opazimo tudi pri drugih sortah. Sorti Savinjski golding in Celeia sta razen nekaterih izjem v povprečju dosegli 70 % višine opore (razvojna faza BBCH 37).

Ponovno vas naj obvestimo, da so natančni podatki o vremenu za različne lokacije v Savinjski dolini kakor tudi širše dosegljivi na spletnem naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1

Celotne hmeljarske informacije si lahko ogledate na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki