Hmeljarske informacije, Letnik 36, št. 2, 09. aprila 2019

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 36, št. 2
09. aprila 2019

Radišek, M. Rak Cizej, G. Leskošek: HUDA VIROIDNA ZAKRNELOST HMELJA (CBCVd)

Razkuževanje in higienski ukrepi

Prihaja čas intenzivnih spomladanskih opravil s katerimi lahko poleg priprave hmeljišča na proizvodnjo nehote povzročamo tudi širjenje virusov in viroidov. Okužba s temi organizmi je neozdravljiva, v hmeljiščih pa se prenašajo mehansko z okuženim rastlinskim sokom, ki ostaja na orodju pri izvajanju različnih agrotehničnih ukrepov. Širjenje je najintenzivnejše v času rezi in ostalih spomladanskih opravilih, kot je čiščenje in navijanje poganjkov, ko na rastlinah povzročamo največ poškodb.

Celotne hmeljarske informacije si lahko ogledate na tej povezavi.

odločba CBCVd (003)

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki