Hmeljarske informacije, Letnik 35, št. 3, 14. maja 2018

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 35, št. 3
14. maja 2018

G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA

Na IHPS sistematično že več let zaporedoma spremljamo rast in razvoj hmelja v Savinjski dolini krajši čas pa tudi na območju Koroške. Spremljamo glavne tri sorte: Savinjski golding, Auroro in Celeio. Za letošnje rastne razmer predvsem v aprilu in maju so značilni bistveni odkloni temperatur glede na dolgoletno povprečje, april je bil tako toplejši kar za 4,3 °C prva dekada maja pa za 3,7 °C. Nadpovprečno toplo vreme je bistveno vplivalo tudi na rast in razvoj hmelja tako so Aurore, ki najbolj odstopajo v povprečju za slabih 50 cm višje kot v lanskem letu (BBCH 16),  Savinjski golding prav tako tudi Celeia  pa sta višja za slabih 20 cm (BBCH 14). Naj vas ponovno opozorimo, da lahko podrobnejše podatke o vremenu za posamezno lokacijo kakor tudi urna gibanja temperatur in padavin najdete na spletnem naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1

Celotne hmeljarske informacije si lahko ogledate na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki