Hmeljarske informacije, Letnik 35, št. 6, 29. junija 2018

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 35, št. 6
29. junija 2018

G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA

Kot smo že večkrat omenili lahko za letošnje leto za hmeljišča v Savinjski dolini rečemo, da rast in razvoj hmelja močno prehitevata glede na dolgoletno povprečje. Prav tako se srečujemo tudi s pojavom izredno neizenačenega nastopa generativne faze predvsem pri sortah Savinjski golding in Aurora. Tako v tem času v nasadih omenjenih sort lahko na posameznih rastlinah najde od komaj formiranih cvetnih nastavkov, cvetov, do napol razvitih ali pa celo že do popolnoma razvitih storžkov. V povprečju lahko rečemo, da sta sorti Savinjski golding in Aurora v razvojni fazi BBCH 63-65 (približno 30 % cvetov je odprtih do polnega cvetenja).  Nekoliko manj je je neizenačenost cvetenja izražena pri  sorti Celeia, tako, da lahko fenološko to sorto opišemo z razvojno faza BBCH 61 kar pomeni začetek cvetenja.

Celotne hmeljarske informacije si lahko ogledate na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki