Hmeljarske informacije, Letnik 36, št. 7, 15. julija 2019

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 36, št. 7
15. julija 2019

G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA

Konec junija so bila bistvena odstopanja padavin kakor tudi temperature od dolgoletnega povprečja. V zadnja dekada junija tako beležimo na lokaciji Latkova vas skupno 106 mm padavin kar je za 63 mm več od dolgoletnega povprečja, povprečna dnevna temperatura je znašala 22,7 °C in je bila za 3,1 °C višja od dolgoletnega povprečja. Prav tako beležimo odstopanja tudi v prvi dekadi julija povprečna dnevna temperatura je znašala 21,1 °C in je bila za 1,3 °C višja od dolgoletnega povprečja (Slika 1). Podrobnejše podatke o vremenu (urna gibanja temperatur in padavin) najdete za različne lokacije v Savinjski dolini kakor tudi širše za celo Slovenijo na spletnem naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1

Celotne hmeljarske informacije si lahko preberete na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki