Hmeljarske informacije, Letnik 37, št. 10, 29. julija 2020

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 37, št. 10
29. julija 2020

G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA

Hmeljeva peronospora

Iz grafov ulova spor (slika 1) je razvidno, da so le te v zadnjem obdobju na vseh lokacijah prisotne nad kritično mejo. Ugodne vremenske razmere ter množična prisotnost spor na vseh lokacijah ustvarjajo ugodne pogoje za razvoj hmeljeve peronospore. Prav tako smo v zadnjem obdobju na različnih lokacijah v savinjski dolini beležili pogoste in obilne padavine, v kratkem času je skupno padlo tudi do 85 mm padavin, ki so izprale fungicidni nanos iz rastlin.

Celotne hmeljarske informacije si lahko preberete na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki