Hmeljarske informacije, Letnik 37, št. 11, 05. avgusta 2020

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 37, št. 11
05. avgusta 2020

Spoštovani hmeljarji!
Obveščamo vas, da je dne 1.8.2020 nastopil štiriletni mandat direktorja Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, gospod Bojan Cizej, univ.dipl.inž.živ.teh..

G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA

Hmeljeva peronospora

Hladno in deževno vreme z obilnimi padavinami v zadnjih 5 dneh je na različnih lokacijah v Savinjski dolini padlo od 50 mm ter tudi do več ko 100 mm padavin, so izprale fungicidni nanos iz rastlin. Zaradi izredno ugodnih pogojev za razvoj hmeljeve peronospore kakor tudi ob dejstvu, da so spore prisotne na vseh lokacijah vam svetujemo, da takoj ko bo mogoče opravite škropljenje hmeljišč. Ob dejstvu, da je bilo zaradi obilice padavin skozi cel juliji (skupna je padlo 284 mm padavin Slika 1) oteženo izvajanje aplikacije FFS so marsikatera hmeljišča ostala nezaščitena tudi več kot 14 dni.

Celotne hmeljarske informacije si lahko preberete na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki