Hmeljarske informacije, Letnik 37, št. 12, 19. avgusta 2020

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 37, št. 12
19. avgusta 2020

G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA

Hmeljeva peronospora

Skozi celo prvo dekado avgusta in do pred zadnjih nekaj dni še vedno beležimo nadpovprečno deževno vreme s pogostimi padavinami. Zaradi izredno ugodnih pogojev za razvoj hmeljeve peronospore kakor tudi ob dejstvu, da so spore prisotne na vseh lokacijah nad kritično mejo vam svetujemo, da opravite škropljenje hmeljišč. Pri pregledih hmeljišč smo opazili kar nekaj nasadov, kjer je bila že precejšnja prisotnost peronospore. V takšnih primerih vam ponovno svetujemo uporabo pripravka Alliete Flash v polnem odmerku 6,25 kg/ha. Alliete Flash pa lahko uporabite v kombinaciji s polovičnim odmerkom Folpna 80 WDG (2,34 kg/ha) vendar samo v nasadih poznih sort, ki jih boste obirali po 10. septembru saj karenca pri Folpnau 80 WDG znaša 21 dni. Za zaključna škropljenja vam tako svetujemo uporabo pripravka Revus v odmerku 1,6 l/ha. Bodite pozorni na  karenco, ki pri Revusu znaša 14 dni.

Celotne hmeljarske informacije si lahko preberete na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki