Hmeljarske informacije, Letnik 37, št. 13, 28. septembra 2020

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 37, št. 13
28. septembra 2020

NAVODILA ZA RAVNANJE S HMELJEVINO

Po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (1123; Uradni list RS št. 19/1997) je hmeljevino prepovedano odlagati na divja odlagališča, izven hmeljišč in izven urejenih deponij ob obiralnih strojih. Kompostiranje hmeljevine mora biti urejeno tako, da se pri procesu kompostiranja ne širi neprijeten vonj. Prav tako je prepovedano kurjenje v naravnem okolju.

Celotne hmeljarske informacije si lahko preberete na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki