Hmeljarske informacije, Letnik 37, št. 14, 26. oktobra 2020

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 37, št. 14
26. oktobra 2020

J. Livk: PRIGLASITEV PRIDELKA HMELJA LETNIKA 2020

V skladu s 150. členom Zakona o kmetijstvu vas obveščamo, da je zadnji rok za priglasitev pridelka hmelja letnika 2020 do 30. oktobra 2020. Hmeljarji morate do tega datuma priglasiti na IHPS – organizaciji pooblaščeni za kontrolo in certificiranje pridelka hmelja, vse svoje količine pridelka hmelja letnika 2020. V primeru, da ste svoj pridelek hmelja že certificirali na enem izmed centrov za certificiranje pridelka hmelja, ste s tem že izpolnili zahtevo po priglasitvi pridelka hmelja in vam ni potrebno nič več dodatno priglasiti svojega pridelka hmelja.
V primeru dodatnih informacij lahko pokličete na tel. številko (03)7121642 ali (041)647404 – Joško Livk.

Celotne hmeljarske informacije si lahko preberete na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki