Hmeljarske informacije, Letnik 37, št. 3, 24. aprila 2020

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 37, št. 3
24. aprila 2020

M. Oset Luskar: OBVESTILO – PROSTE KOLIČINE CERTIFICIRANIH SADIK HMELJA – CSA – LETO PRIDELAVE 2019

Obveščamo vas, da smo zaključili z izdajo sadilnega materiala hmelja – certificirane sadike A   leto pridelave 2019 vsem naročnikom. Vezano na to vas obveščamo, da so še na voljo proste količine certificiranih sadik A za sajenje sedaj spomladi 2020 in sicer:

  • 3520 sadik sorte Bobek
  • 1425 sadik sorte Celeia.

Dodatne informacije so na voljo pri Moniki Oset Luskar.

M. Oset Luskar: IZJAVA V ZVEZI Z ZAPISNIKOM 14. REDNE SEJE STROKOVNEGA ODBORA ZA HMELJARSTVO

IHPS podaja demant na zapisnik 14. redne seje Strokovnega odbora za hmeljarstvo pri KGZS, prejet po e-pošti dne 3. 3. 2020.
V točki 1. Zapisnika peti odstavek je navedena trditev »…da lahko sadike, ki jih je želel naročiti na IHPS, dobi šele jeseni 2023…«. Trditev je neresnična in se z njo širijo neosnovane dezinformacije.

IHPS do vključno današnjega dne ni odrekel naročila nobenemu hmeljarju za sadilni material za leto razmnoževanja 2020, za naslednja leta pa še vedno sprejemamo najave oziroma orientacijska naročila za lažjo organizacijo pridelave.
Ugotavljamo, da se dogaja velik delež sprememb že oddanih naročil (razlog ni epidemija korona virusa). Zaenkrat še uspemo vse spremembe realizirati. Vendar pa to za IHPS pomeni zelo oteženo planiranje pridelave (imeti dovolj potrebnih matičnih rastlin po vseh sortah) za tekoče leto kot tudi za naslednja leta.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki