Hmeljarske informacije, Letnik 37, št. 4, 08. maja 2020

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 37, št. 4
08. maja 2020

G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA

Na IHPS sistematično že več let zaporedoma spremljamo rast in razvoj hmelja v Savinjski dolini krajši čas pa tudi na območju Koroške. Spremljamo tri sorte in sicer Savinjski golding, Auroro in Celeio. Za letošnje rastne razmere lahko na splošno rečemo da od začetka leta pa do danes beležimo bistveni odkloni temperatur glede na dolgoletno povprečje, z izjemo zadnje dekade marca in v začetku aprila. Na meteorološki postaji v Latkovi vasi je bil največji odklon v  drugi dekadi februarja, ko je bilo kar za 6 °C  topleje od dolgoletnega povprečja prav tako beležimo pozitivne odklone večji del aprila. Od začetka začetka leta pa vse do danes imamo bistveni primanjkljaj padavin glede na dolgoletno povprečje ki znaša 264 mm v letošnjem letu pa skupno beležimo samo 158 mm.

Celotne hmeljarskr informacije si lahko preberete na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki