Hmeljarske informacije, Letnik 37, št. 5, 28. maja 2020

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 37, št. 5
28. maja 2020

G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA

Za rastne razmere v maju lahko rečemo, da je bilo predvsem v drugi dekadi nadpovprečno deževno, skupno je padlo 45 mm padavin, in  je bilo kar za 13 mm več od dolgoletnega povprečja za to obdobje, kar je nekoliko pokrilo primanjkljaj padavin za celotno letošnjo rastno dobo. Prav tako je druga dekada maja nekoliko odstopala v povprečnih temperaturah, saj je bilo za 1°C hladneje od dolgoletnega povprečja, kar pa ni bistveno vplivalo na rast in razvoj hmelja, nasploh lahko rečemo, da so bile v maju ugodne vremenske razmere za rast in razvoj hmelja. Podrobnejše podatke o vremenu (urna gibanja temperatur in padavin) najdete za različne lokacije v Savinjski dolini kakor tudi širše za celotno Slovenijo na spletnem naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/-1. V grafu (slika 2) so prikazane  povprečne višine treh sort primerjalno z desetletnim povprečjem. Vidimo da so vse tri sorte, ki jih spremljamo višje od desetletnega povprečja. Aurore, so v povprečju visoke 3,2 m kar pomeni, da so za približno 60 cm višje od dolgoletne povprečja, za toliko je višji tudi Savinjski golding v povprečju so visoki 2,7m najmanjše odstopanje v višini beležimo pri sorti Celeia, ki je v povprečju visoka dobre 3 m in odstopa za cca. 20 cm.

Celotne hmeljarske informacije si lahko preberete na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki