Hmeljarske informacije, Letnik 37, št. 6, 11. junija 2020

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 37, št. 6
11. junija 2020

G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA

V prvi dekadi junija ponovno beležimo nadpovprečno količino padavin primerjalno s tridesetletnim povprečjem. Na agro meteorološki postaji v Latkovi vasi smo tako  skupno zabeležili 47 mm padavin, kar za 6 mm več od dolgoletnega povprečja za to obdobje. Omenjena količina padavin je ponovno nekoliko pokrila primanjkljaj padavin za celotno letošnjo rastno dobo. Zadnja dekada maja ter začetek junija negativno odstopata v povprečnih dnevnih temperaturah, saj je bilo v zadnji dekadi maja za 1,9°C, v juniju pa za 1°C hladneje od dolgoletnega povprečja. Omenjene nizke temperature so nekoliko upočasnile rast in razvoj hmelja.

Celotne hmeljarske informacije si lahko preberete na tej povezavi.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki