Hmeljarske informacije, Letnik 37, št. 7, 24. junija 2020

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 37, št. 7
24. junija 2020

G. Leskošek: VREMENSKE RAZMERE

V drugi dekadi junija beležimo bistveno manj padavin primerjalno s tridesetletnim povprečjem. Na agro meteorološki postaji v Latkovi vasi smo tako skupno zabeležili 22 mm padavin, kar je za 25 mm manj od dolgoletnega povprečja za to obdobje. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da so bile padavine v tem obdobju izredno lokalno razporejene in so tudi bistveno odstopale v količini. Tako je 14 . 6.  na območju Braslovč v eni uri padlo preko 40 mm padavin skupno do 21. 6. preko 80 mm.  Temperature v zadnjem obdobju so na nivoju dolgoletnega povprečja. Povprečna dnevna temperatura v drugi dekadi junija je znašala 18,9°C in je za 0,5 °C  višja kot je dolgoletno povprečje.

Celotne hmeljarske informacije si lahko preberete na tej povezavi.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki