Hmeljarske informacije, Letnik 37, št. 9, 09. julija 2020

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 37, št. 9
09. julija 2020

G. Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA

Konec junija predvsem pa v prvi dekadi julija beležimo bistven presežek padavin primerjalno s tridesetletnim povprečjem. Na agro meteorološki postaji v Latkovi vasi smo tako skupno zabeležili 118 mm padavin, kar je za 74 mm več od dolgoletnega povprečja za to obdobje. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da se je na vseh opazovanih območjih v Savinjski dolini  v tem obdobju količina padavin gibala med 80 mm in omenjeni 118 mm. Temperature v zadnjem obdobju so na nivoju dolgoletnega povprečja bistvenih odstopanj ne beležimo. Povprečna dnevna temperatura v prvi dekadi julija je znašala 20,8 °C in je za 1 °C  višja kot je dolgoletno povprečje.

Celotne hmeljarske informacije si lahko preberete na tej povezavi.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki