Hmeljarske informacije, Letnik 35, št. 8, 27. julija 2018

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 35, št. 8
27. julija 2018

G. Leskošek in M. Rak Cizej: VARSTVO HMELJA

Hmeljeva peronospora

Ugodne vremenske razmere za razvoj hmeljeve peronospore se nadaljujejo, prav tako je iz ulova spor (slika 1) razvidno, da so le-te na vseh lokacijah, z izjemo Založ, nad kritično mejo. Svetujemo vam, da zaščitite hmeljišča pred hmeljevo peronosporo z enim od kontaktnih fungicidov.

Celotne hmeljarske informacije si lahko ogledate na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki