Hmeljarske informacije, Letnik 34, št. 13, 17. oktobra 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 34, št. 13
17. oktobra 2017

B Čeh: PODRAHLJAVANJE V HMELJIŠČIH

Letošnje obdobje spravila hmelja je bilo zelo deževno, v prvih dveh dekadah septembra je padlo kar 219 mm padavin na m2. Hmelj je bilo potrebno kljub zelo mokrim tlom v tem času obrati, saj je bil v tehnološki zrelosti. Mokra tla in deževno vreme sta ne samo zelo ovirala spravilo, pač pa je to tudi povzročilo, da so se tla v kolesnicah zaradi vožnje s traktorji in prikolicami zelo zbila, uničil pa se je tudi sklop podsevkov.

Zaradi tega bi bilo strokovno upravičeno, da bi čimprej, ko bo vlažnost tal to omogočala, pričeli z nujnim tehnološkim ukrepom – podrahljavanjem, da se bodo tla v medvrstnem prostoru zrahljala in bo to omogočilo ustrezno praho čez zimo, da se trenutno zelo poslabšana struktura tal čez zimo lahko izboljša.

V okviru obvezne zahteve HML_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru, operacija Hmeljarstvo v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila za obdobje 2014 – 2020, je navedeno, da morajo biti tla v medvrstnem prostoru hmeljišča do najmanj 25. oktobra tekočega leta pokrita z eno izmed izbranih kmetijskih rastlin. Zaradi zgoraj navedenega razloga smo poslali na MKGP vlogo, da se v letošnjem letu ta omejitev odpravi. Ko bomo dobili odgovor, vas bomo o tem obvestili.

M. Oset Luskar: NAROČILO ZA CERTIFICIRANE SADIKE HMELJA- CSA ZA LETO 2018

Spoštovani hmeljarji,

pozivamo vas, da tisti, ki nameravate obnoviti nasade v letu 2018 (jeseni) oziroma 2019 (spomladi) s certificiranimi sadikami hmelja – CSA, posredujete naročilo za potrebno  količino sadik. Naročila sprejemamo za naslednje sorte: AURORA, CELEIA, SAVINJSKI GOLDING, BOBEK, CERERA, DANA, STYRIAN GOLD, STYRIAN EUREKA, STYRIAN WOLF, STYRIAN CARDINAL, STYRIAN EAGLE in STYRIAN KOLIBRI.

Prav tako sprejemamo povpraševanja po sadilnem materialu sort v preizkušanju  – t.i. dišavni križanci (102/44 – predlagano ime Styrian Fox, 105/220 – predlagano ime Styrian Dragon).

Naročila sprejemamo po vrstnem redu (datum naročila) do zapolnitve kapacitet.

Pojasnilo:

IHPS prideluje sadike hmelja certifikata A po predhodnem naročilu. Kapaciteta razmnoževanja je odvisna od števila matičnih rastlin, ki jih vzdržujemo v skladu s certifikacijsko shemo za hmelj. Glede na nedorečeno sortno politiko v slovenskem hmeljarstvu imamo bazo matičnih rastlin za posamezne sorte po naših predvidevanjih.

Za morebitna večja povpraševanja za posamezno sorto je potrebno bazo matičnih rastlin povečati, za kar je pa potrebna ena rastna sezona.

Zato vas pozivamo, da ob resnih namerah za sajenje posamezne sorte v večjih količinah v letu 2019 (jeseni) in 2020 (spomladi) najavite t.i. rezervacijo naročila za sadike dve leti prej.

PREVZEM NAROČENEGA SADILNEGA MATERIALA HMELJA – LETO PRIDELAVE 2017

 Glede na ugodne vremenske razmere za pripravo tal za sajenje v jesenskem terminu obveščamo, da je naročnikom dobava sadilnega materiala hmelja že mogoča. Prosimo vas, da nas pred predvidenim prevzemom pokličete, da uskladimo termin prevzema.

Dodatne informacije v zvezi z naročilom oziroma prevzemom sadilnega materiala dobite pri Moniki Oset Luskar osebno ali po tel.: 03/71-21-634, 041/894-635.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki