Hmeljarske informacije, Letnik 34, št. 4, 26. aprila 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 34, št. 4
26. aprila 2017

Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: VARSTVO HMELJA

Seznam FFS v hmeljarstvu za leto 2017 je dopolnjen z akaricidom Acramite 480 SC, ki je pridobil dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu in sicer le za zaloge, ki so ostale pri hmeljarjih iz leta 2016. Acramite 480 SC se sme uporabljati v odmerku 1,0 l/ha in sicer samo 1-krat letno, od 10.5.-10.9.2017. Acramite 480 SC ima karenco 14 dni. Pri njegovi uporabi je potrebno zagotoviti dobro omočenost vseh zelenih delov, zmulčiti cvetočo podrast okrog hmeljišča, upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meja brega vode 1. in 2. reda. V primeru uporabe šob za zmanjšanje zanosa se varnostni pas do meja 1. reda zmanjša na 15 m, do meja 2. reda pa na 5 m. Tretiranje je dovoljeno samo ponoči in sicer maks. 4 ha hmeljišč/noč, pri čemer mora izvajalec zagotoviti, da v razdalji 15 m od roba hmeljišča ne bo naključno prisotnih oseb in živali. Po aplikaciji z Acramit-om lahko vstopite v nasad, ko bodo rastline suhe. Pri pripravi in uporabi Acramita 480 SC je potrebno uporabiti osebno varovalno opremo (delovni kombinezon oziroma dolge hlače in majico z dolgimi rokavi, pokrivalo s širokimi krajci, zaščitne rokavice, ščitnik za obraz, trpežno obutev,…). V skladu z izdanim dovoljenjem za Acramite 480 SC morate uporabniki omenjenega sredstva, ki imate zaloge iz leta 2016, voditi posebno evidenco iz katere bo razvidno: hmeljišče (GERK) in površina hmeljišča v katerem boste uporabili Acramite 480 SC, datum uporabe, dejansko uporabljeno količino Acramit-a, dejansko količino uporabljene vode ter morebitna opažanja v zvezi z uporabo omenjenega sredstva.

Uporabniki Acramite 480 SC morate EVIDENCO o njegovi uporabi poslati Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki je vlagatelj vloge za izredno dovoljenje, in sicer najkasneje do 10. 10. 2017 za kar vas bomo še posebej, pisno opomnili.

Celoten, dopolnjen seznam FFS v hmeljarstvu za leto 2017« je dostopen na spletni strani Inštituta (http://www.ihps.si/seznam-ffs-v-hmeljarstvu-25-4-2017).

MOVENTO SC 100

Kot smo vas že obvestili je sistemičen insekticid in akaricid Movento SC 100 (a.s. spirotetramat) pridobil izredno dovoljenje v hmeljarstvu. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, si ga morate predhodno naročiti. V kolikor to še niste storili, kontaktiratje Hmezad exim d.d., da se dogovorite o potrebnih količinah.

Hmeljeva peronospora – primarna okužba 

Ponovno vas opozarjamo na  pojav kuštravcev v nasadih hmelja  predvsem pri občutljivih sortah kot so Savinjski golding, Bobek, Celeia in Dana ter novi sorti Styrian Wolf ter Styrian Gold. Še vedno je v določenih nasadih čas, da uporabite pripravek Fonganil Gold. Omenjeni pripravek ima poleg zatiranja kuštravcev vpliv tudi na zdravljenje hmeljne korenike. Za njegovo uporabo se priporoča enkratna točkovna aplikacija v odmerku 0,2 ml na rastlino ob porabi vode 0,2 l, pri kateri se doseže najvišja stopnja učinkovitosti. Pri škropljenju v pasovih se priporoča uporaba maksimalnega odmerka, ki znaša 0,8 l/ha pri porabi vode 700 l/ha. Najprimernejše je škropiti v času po rezi hmelja, ko poganjki hmelja dosežejo višino med 5 in 10 cm oz. imajo razvita en  do dva para listov (BBCH 11 -12), skrajni čas uporabe pa je v fazi višine hmelja cca. 30 cm. Na voljo pa imate tudi pripravke na osnovi a.s. Al – fosetil (Aliette, Aliette flash,  Aliette WG) ki jih uporabite v skladu z navodili: Seznama fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji v letu 2017 (glej Hmeljarske informacije št. 1).

Hmeljev bolhač

V letošnjem letu smo na hmelju prve hrošče hmeljevega bolhača opazili v začetku aprila, številčenje okrog 10. aprila, ko si bile povprečne temperature zraka izredno visoke. Kljub ohladitvam v zadnjem tednu, je njegova populacija mestoma velika, še posebej na prvoletnih nasadih in v ukoreniščih, kjer hmelj ne prirašča tako hitro, da bi lahko »ušel« bolhačem. Maksimane temperature zraka so preko dneva visoke (razvidno iz grafa) in ugodno vplivajo na bolhača, v smislu njegovega intenzivnega prehranjevanja na mladih poganjkih hmelja in posledično povzročajo škodo.

graf

Posebej pozorni bodite v prvoletnih nasadih hmelja, da boste pravočasno ukrepali zoper hmeljevemu bolhaču. Za zatiranje hmeljevega bolhača imate na razpolago kontaktna insekticida z a.s. lambda-cihalotrin in sicer Karate Zeon 5 CS, katere uporabite v koncentraciji 0,01 %, ter Karis 10 CS, ki ga uporabite v 0,005 % koncentraciji. V tem času za izračun porabe tako Karate-ja kot Karis-a izhajajte iz max. 300 l vode/ha. Insekticida lahko kasneje uporabite skupaj s sistemičnim fungicidom (npr. Aliette flash) za zatiranje primarne okužbe hmeljeve peronospore. Za podaljšano delovanje kontaktnih insekticidov je priporočljivo dodati kakšno močilo (npr. Silwet, Nu-film, itd.).

Opozorimo naj vas, da je uporaba insekticida Karate Zeon 5 CS in Karis 10 CS na istem zemljišču dovoljena le 2-krat letno. Omenjenih insekticidov ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Ker sta sredstvi nevarni za čebele, je pred njuno uporabo potrebno zmulčiti cvetočo podrast v hmeljiščih (npr. ogrščica) ter regrat okrog hmeljišč! Pazite, da Karate Zeon 5 CS uporabite 40 metrov proč od vodnih površin, le v primeru uporabe šob z redukcijo drifta- antidrifnih šob, se varnostni pas zmanjša na 20 metrov. V primeru uporabe insekticida Karis 10 CS pa morate upoštevati 50 m varnostni pas od voda 1. in 2. reda.

 A.Ferlež Rus, M. Rak Cizej: VREMENSKE RAZMERE MED 20. IN 22. APRILOM

Pretekli konec tedna, med 20. in 22. aprilom, so zelo nizke nočne in jutranje temperature povzročile pozebo. Podatki o temperaturah zraka in dolžini trajanja temperatur pod lediščem na agrometeoroloških postajah Celjske in Koroške regije so prikazani v spodnji preglednici. Na vseh pridelovalnih območjih hmelja so se temperature zraka v noči s četrtka na petek (20. – 21.4.) spustile pod ledišče. Minimalne temperature zrake so se na hmeljarskih lokacijah gibale od – 2,68 oC (Žalec) do – 4,49 oC (Ojstriška vas). Potrebno je poudariti, da so nizke temperature trajale daljše časovno obdobje (do 8 ur) in posledično na hmelju povzročile poškodbe.

Obseg poškodb je odvisen predvsem od sorte in fenološkega razvoja hmelja. Vsekakor so rastline hmelja zaradi nizkih temperatur zraka doživele stres.

tabela3

Čeh, M. Rak Cizej in M. Oset Luskar: STRES ZARADI NIZKIH TEMPERATUR

Kjer so bile rastline hmelja izpostavljene stresni situaciji (so bili poganjki že dokaj dolgi) zaradi zelo nizkih temperatur, priporočamo, da hmeljišča enakomerno poškropite z enim od pripravkov, ki delujejo na rastline kot stimulatorji rasti. Na voljo je več pripravkov z omenjenim delovanjem. Rastline lahko poškropite z aminokislinskim pripravkom Etamin – bioaktivatorjem naravnih metaboličnih procesov v rastlinah, ki omogoči rastlinam hitrejše okrevanje (200 do 300 ml/100 litrov vode). Poleg aminokislin vsebuje tudi hranila dušik, fosfor in kalij. Uporabite lahko tekoče foliarno gnojilo na osnovi aminokislin Protifert LMW v 0,35 % koncentraciji ali pa uporabite tekoče organsko gnojilo Drin v 0,17 % koncentraciji. Na voljo so tudi pripravki, kot so biostimulator Delfan Plus (aminokisline, dušik in organska snov), katerega priporočamo, da se ga uporabi v odmerku 0,4 – 0,45 l/ha, AlgoVital Plus v odmerku 1,5-2 l/ha, Basfoliar Aktiv v odmerku 1,5 l/ ha ter Algoplasmin, ki vsebuje polisaharid karagenan iz rdečih alg, za katerega so nedavno objavili tudi dobro antiviroidno delovanje pri krompirju (več si preberite v prejšnji številki Hmeljarskih informacij). Pripravek se uporablja v 0,4 % koncentraciji (400 g/100 l). Vsi ti pripravki bi naj aktivirali biokemične in encimske procese v rastlini ter izboljšali metabolizem in procese sinteze. Poleg aminokislin vsebujejo še naravne biološke pospeševalce in mikrohranila. Priporočena poraba vode je od 300 do 400 l/ha.

Pavlovič: HMELJARSKO-PIVOVARSKE TRŽNE NOVICE S SESTANKA V ZDA

Vsakokratna ocena globalnih tržnih razmer v hmeljarstvu temelji na podlagi poročil predstavnikov držav pridelovalk hmelja, ki se trikrat letno srečujemo na sestankih Ekonomske komisije Mednarodne hmeljarske organizacije (www.ihgc.org). Primarni vir uporabnih informacij predstavlja vsakokrat posodobljena zbirna in spletno dosegljiva tabela statistik globalne ponudbe hmelja držav članic. V posebnih tržnih poročilih pa hmeljski trgovci zajamejo še tržno nepomemben 1 % površin in količin, držav nečlanic (npr. Japonska, Turčija, Argentina…), kjer so hmeljišča večinoma v lasti lokalnih pivovarn, hmelj pa za lastne potrebe.

Svetovni pridelek hmelja v letu 2016 je na 55.300 ha (IHGC, 54.656 ha) hmeljišč obsegal 109.200 ton (IHGC, 108.022 ton) – s povprečnim pridelkom 1,97 tone na hektar. Ocena globalne pridelave grenčic (alfa-kislin) v 2016 je obilnih 10.482 ton, s povprečno vsebnostjo 9.5 %.  Nadpovprečno pridelavo grenčic so dosegali hmeljarji na skoraj vseh svetovnih območjih. Izjema s podpovprečnimi vrednosti so bile edino visoko-grenčične sorte hmelja v ZDA.

In kakšni so izgledi za 2017? Letošnji prvi sestanek Mednarodne hmeljarske organizacije je bil prvič povezan z aprilsko letno konferenco in sejmom ameriških  pivovarjev (The Craft Brewers Conference & BrewExpo America®) v ameriški prestolnici Washington DC. Na češkem veleposlaništvu je 40 udeležencev iz 8 držav razpravljalo o trgu hmelja. Na sliki tržnega poročila vidimo prikaz svetovnih površin hmeljišč (ha), pridelkov hmelja (t) in pridelkov grenčic (t) od 2003 do 2017, pri čemer velja za 2017 le spomladanska ocena. Zopet smo v letu 2017 priče povečanju površin v vseh najpomembnejših izvoznicah hmelja – za ocenjenih 4.000 ha. V ZDA za 1.962 ha, v ZRN za 1.300 ha, v Češki republiki za 290 ha, v Sloveniji za 130 ha, na Poljskem  za 100 ha. Povzeta globalna napoved pridelka hmelja v svetu za 2017 je za 1.100 ton nižja od predhodne, napoved pridelave grenčic pa enaka lanski. Podoba tržnih razmer bo vsekakor jasnejša poleti.

grafMP

Pri tržnih analizah je vedno povpraševanje tisto, ki spodbuja ali pa zavira priložnosti ponudbe. To velja tudi za hmeljarstvo. Rast na svetovnem trgu piva se je v zadnjih treh letih ustavila, celo nekoliko zmanjševala. V letu 2013 (1,972 mrd hl piva), v letu 2014 (1,963 mrd hl piva, oz. -0,5 %), v letu 2015 (1,933 mrd hl piva, oz. -1 % ). Najizraziteje beležimo upad porabe piva v Rusiji, Japonski in Braziliji. V segmentu malih pivovarn pa rast proizvodnje tudi ni več dvoštevilčna. Trgovci ocenjujejo, da zaradi še vedno rastoče porabe hmelja v pivu, dodatno povpraševanje po določenih sortah hmelja kljub temu obstaja. V tržnih ocenah potreb po hmelju je tudi že zaznati prekomerne zaloge pri pivovarnah, kjer realizacija proizvodnje ne dosega optimističnih načrtov iz preteklih let. Kako se odzivajo takšni mali in srednje veliki pivovarji? Različno. Eni kupujejo hmelj kratkoročno in jih zaloge ne bremenijo. Nekateri, z večjimi zalogami hmelja, že predlagajo rešitve s podaljševanjem terminov sklenjenih prodajnih pogodb. Spet tretji (sicer v manjših količinah) naprej preprodajajo svoje presežke količin hmelja novodobnim borznim ponudnikom v ZDA (npr. The lupulin exchange).  Zaključek? Večletno širjenje hmeljišč in signali potrošnje hmelja spominjajo vse bolj na leto 2008.

Poleg tržnih razmer so delegati predsedstva organizacije urejali tudi preostale formalne in planirane aktivnosti. Termin jesenskega sestanka (10.11.2017) v Pragi, potrditev liste odlikovancev za 2017, sprejetje sklepa o organizaciji prihodnjih dveh kongresov. Na seji smo predstavili usklajeno pobudo slovenskih predstavnikov v IHGC – Društva hmeljarjev, hmeljskih starešin in princes Slovenije ter podjetij Hmezad ‘exim’ in Inbarco – da gosti Slovenija naslednji kongres v poletnem času 2019. V letu 2021 bo kongres v Češki.

Na področju zakonodaje v kmetijstvu je predsednica komisije za harmonizacijo zakonodaje v hmeljarstvu Ann George ponovno predstavila tematiko sistema kakovosti GLOBALG.A.P. v hmeljarstvu ter ozadje zakonodaje Food Safety Modernization Act (spletno poročilo).

V poletnem času sta predvidena še dva pomembnejša dogodka v okviru Mednarodne hmeljarske organizacije. Konferenca Tehnično-znanstvene komisije IHGC, od 25. do 29.6.2017 v kraju St. Stefan a. Walde v Avstriji ter 56. kongres IHGC, od 30.7. do 3.8.2017 v ameriški Yakimi. Podrobnosti posameznih tem poročila lahko preberete tudi v izvirnem gradivu prikazanih spletnih povezav. 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki