Hmeljarske informacije, Letnik 34, št.9, 10. julija 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 34, št.9
10. julija 2017

Leskošek: RAST IN RAZVOJ HMELJA

Savinjski golding na IHPS je v tem času pričel polno cveteti (BBCH 65), medtem ko sta Aurora in Celeia v fazi BBCH 61 do 64,  kar pomeni, da imata približno 20 do 40 % odprtih cvetov. Vse sorte so dosegle vrh opore in se razraščajo. V spodnjih grafih prikazujemo gibanje temperature (°C) ter padavin (mm) v obdobju zadnjih 30 dni za lokacijo Žalec. Naj vas ponovno opozorimo, da lahko podrobnejše podatke za posamezno lokacijo, kakor tudi urna gibanja temperatur in padavin, najdete na spletnem naslovu:

http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Home/METEO/3

Celotne hmeljarske informacije si lahko preberete v priponki Hmeljarske_informacije_17_09

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki