Hmeljarske informacije, Letnik 35, št. 2, 13. aprila 2018

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 35, št. 2
13. aprila 2018

Rak Cizej: DOPOLNJEN SEZNAM FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V HMELJARSTVU ZA LETO 2018

Seznam FFS v hmeljarstvu za leto 2018 je dopolnjen s sredstvom Movento SC 100, kateri ima sedaj v hmeljarstvu redno registracijo. Je sistemičen insekticid za zatiranje hmeljeve (listne) uši, ki ima delovanje tudi na navadno (hmeljevo) pršico, v primeru če ga uporabite v največjem dovoljenem odmerku in sicer 1,5 l/ha. Uporabite ga lahko le 1-krat letno, karenco za hmelj ima 14 dni.

Sistemičen insekticid in akaricid Movento SC 100 uporabljate v naslednjih odmerkih:

  • BBCH 31-37 (ko hmelj doseže 10 do 70 % končne višine) v odmerku 0,3-0,95 l/ha
  • nad BBCH 37 pa se uporablja v odmerku 0,95 -1,5 l/ha

Najvišji odmerek 1,5 l/ha se uporabi v primeru,ko želimo sočasno zatreti uši in pršico.

Celoten, dopolnjen »Seznam FFS v hmeljarstvu za leto 2018« je dostopen na spletni strani Inštituta (http://www.ihps.si/seznam-ffs-v-hmeljarstvu-11-4-2018).

Celotne hmeljarske informacije si lahko ogledate na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki