Obvestilo poljedelcem, Letnik 26 , št. 3, 07. aprila 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Silvo Žveplan
E-pošta urednika: silvo.zveplan@ihps.si
Uredniški odbor: Silvo Žveplan, Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej,dr. Barbara Čeh, Gregor Leskošek
ISSN 2536 – 2321 (za spletno izdajo)
Letnik 26 , št. 3
07. aprila 2017

VARSTVO ŽIT PRED BOLEZNIMI

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet.

Fenološki razvoj žitnih posevkov
Na območju Spodnje Savinjske doline je večina posevkov ozimnih pšenic v razvojnih fazah konec razraščanja, začetek kolenčenja (BBCH 29-30), zgodnejši posevki že v fazi prvega kolenca (BBCH 31). Posevki ozimnih ječmenov so večinoma v razvojnih fazah kolenčenja (BBCH 30-32). Posevki jarin so v fenofazah od vznika do razvoja listov (BBCH 07-12).

Škropljenje žitnih posevkov:
Na posevkih ozimnega ječmena je ponekod prisoten ječmenov listni ožig, zelo šibak je na posameznih njivah napad z ječmenovo mrežasto pegavostjo. Prag za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti je, ko se pri 10 % rastlin pojavijo pege na vsaj treh listih. V suhih pomladih lahko z zatiranjem zavlačujemo, dokler ni presežen tudi prag škodljivosti za pepelasto plesen. Prag za zatiranje ječmenovega listnega ožiga je dosežen, ko najdemo 35 % rastlin z dobro razvitimi posameznimi pegami.
Pri pregledih posevkov ozimnih pšenic bodite pozorni na okužbe s pšenično listno pegavostjo. Okužbe najprej zasledite na spodnjih listih. Te se kažejo v obliki rumeno zelenih do rjavkasto zelenih podolgovatih pegah na katerih se kasneje razvijejo drobni temni piknidiji, ki so vidni s prostim očesom. Za zatiranje se odločite, če najdete septorijske pege na zgornjih treh listih pri več kot 10 % rastlin.
Pri pregledu ozimnih posevkov v zadnjih dneh še nismo zasledili okužb žit z žitno pepelovko. Prag za škropljenje v fazi kolenčenja pri ozimni pšenici je presežen, ko najdemo žitno pepelovko na treh zgornjih listih bili pri 30 % rastlin. Pri ječmenu je v času cvetenja prag škodljivosti presežen, ko žitno pepelovko najdemo na zastavičarju pri več kot 20 % rastlin.
V prihodnjih dneh, ko pričakujemo nestanovitno vreme in višje temperature, lahko pričakujemo povečan obseg okužb s prej omenjenimi boleznimi. Pri prvem škropljenju, v času kolenčenja, se pri izbiri pripravkov odločite za tiste, ki imajo širši spekter delovanja in zatirajo več bolezni hkrati (žitno pepelovko, pšenično listno pegavost, ječmenovo mrežasto pegavost in ječmenov listni ožig).
V pomoč, pri odločitvi in uporabi ustreznega fungicida, je preglednica vseh dovoljenih fungicidov za rabo v posevkih strnih žit v RS v letu 2017.

VARSTVO ŽIT PRED ŠKODLJIVCI

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet.

Rdeči žitni strgač
V posevkih žit smo v zadnjih dneh marca opazili pojav odraslih hroščev rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus). Sočasno smo zabeležili prve poškodbe na listih v posevkih pšenic in ječmenov od odraslih hroščev rdečega žitnega strgača. Hroščki povzročajo škodo z najedanjem listov v obliki podolgovatih zarez vzporedno z listnimi žilami. Na večini opazovanih lokacij smo do 7. aprila že opazili pojav odraslih hroščev, kateri so se parili. Na večini teh lokacij so samice že začele odlagati jajčeca. Iz njih se po 8 do 17 dneh (odvisno od temperatur) izležejo ličinke, ki strgajo zgornjo povrhnjico. Na listih ostanejo bele ozke proge, ob močnejšem napadu pa je večji del listja poškodovan in se suši. Do 7. aprila še nismo zabeležili izleglih ličink rdečega žitnega strgača. Opozarjamo vas, da vestno pregledujete svoje posevke žit in ob preseganju kritičnih števil (pragov škodljivosti) uporabite enega od spodaj navedenih insekticidov.
Odraslih hroščev običajno ne zatiramo, razen ob res velikih prerazmnožitvah, ko bi tudi odrasli hrošči, ki se le dopolnilno hranijo, lahko povzročili večjo škodo. Cilj zatiranja so začetni razvojni stadiji ličink. Pravi čas za zatiranje je, ko se iz jajčec izleže 10 do 15 % ličink. Prag škodljivosti je dosežen, ko najdemo povprečno eno ličinko na posameznem vrhnjem listu ali 10 ličink rdečega žitnega strgača na m2. Uporabimo lahko tudi prag 15 % poškodovane površine najbolj vitalnih zgornjih listov.

Preglednica 2: Fitofarmacevtska sredstva v posevkih, aktivne snovi, odmerki in karence za insekticide v žitih, kateri so registrirani za zatiranje rdečega žitnega strgača v Sloveniji v letu 2017.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki