Obvestila sadjarjem, Letnik 27 , št. 14, 13. junija 2018

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 27 , št. 14
13. junija 2018

Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske in Koroške regije jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte prehajajo iz fenološke faze BBCH 74 v BBCH 75. Hruške so v fenološki fazi BBCH 75.

Škrlup in pepelasta plesen

V zadnjem tednu med 7. in 13. junijem smo priča pogostim nevihtam in močnim nalivom s točo. Na vseh sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije je v tem obdobju padlo več kot 30 mm dežja ( od 31,8 mm Bistrila ob Sotli do 49,9 mm Ponikva). Zato razmike med škropljenji prilagodite količini padavin. Ob tako veliki količini padavin, ko pade več kot 30 mm dežja je fungicidna obloga sprana in je potrebno škropljenje pred naslednjimi padavinami ponoviti. Zaščita plodov s kontaktnimi fungicidi je zelo pomembna še posebno tam, kjer so na listih in plodovih pege in je nevarnost sekundarnih okužb velika. V takšnih nasadih poskrbite bodo plodovi stalno zaščiteni s fungicidno oblogo in nadaljujte s preventivno zaščito plodov.

Nadaljujte z uporabo kontaktno delujočih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha). Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2kga/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali pripravek z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha).

Pri uporabi vseh navedenih pripravkov upoštevajte maksimalno število dovoljenih škropljenj v eni rastni dobi !

Za zmanjšanje infekcijskega potenciala jablanove pepelovke dodajte enega od naslednjih pripravkov: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravka Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 4 kg/ha. Pazite na temperature zraka, če te presegajo 30 °C se izogibajte dodajanju vseh pripravkov na osnovi močljivega žvepla.

Jabolčni in breskov zavijač

Ulovi metuljčkov na feromonskih vabah so v neškropljenih-travniških nasadih kontinuirani in na večina lokacijah nekoliko nižji kot v prejšnjem tednu, a še vedno okoli praga škodljivosti. V intenzivnih nasadih jablan, kjer so prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču opravili v priporočenih rokih zatiranja so ulovi trenutno pod pragom škodljivosti.

Pogosti in močni nalivi onemogočajo izvedbo drugega škropljenja poti prvemu rodu jabolčnega zavijača. Tisti, ki ste prvo škropljenje opravili s pripravkom Coragen v prvem napovedanem roku in ga nameravate še enkrat uporabiti ter vam vremenske razmer do sedaj tega niso dopuščale, to storite takoj po ustalitvi vremena. Coragen uporabite v odmerku 18 mL/hL, pri tem najvišji dovoljen odmerek ne sme presegati 270 mL pripravka/ha. Uporabite lahko tudi pripravke: Runner 240 SC (0,45 L/ha), Mimic (1 L/ha) ali Imidan 50 WG (1 kg/ha). V nasadih, kjer so v večjem obsegu prisotne uši, pa namesto naštetih pripravkov za drugo škropljenje proti jabolčnem zavijaču uporabite pripravke kot so: Mospilan SG, 20 SG (0,4 kg/ha), Moksycan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha). Prav tako do konca tedna opravire škropljenje z enim od nštetih pripravkov tisti, ki ste prvo škropljenje oprvili v drugem napovedanem roku oziroma pred več kot 15 dnevi.

Vsi našteti pripravki delujejo tudi proti breskovemu zavijaču, ki se v nasadih jablan redno pojavlja.

V nasadih, kjer je jabolčni zavijač v preteklih letih povzročil veliko škode je priporočljivo za slabitev populacije redno dodajanje polovičnega odmerka granuloznega virusa Madex max ali Carpovirusine.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG,  Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Hrušev ožig

Na območju Celjske in Koroške regije pri sistematičnih pregledih intenzivnih nasadov in monitoring točk žarišč v varovanih območjih, žarišč na okuženem območju in žarišč v nevtralnem območju simptomov okužb do sedaj nismo našli oziroma potrdili. Na posameznih okuženih območjih SV Slovenije pa se je bolezen ponovno pojavila.

Zato opozarjamo na redno pregledovanje nasadov jablan in hrušk. Pregledujte tudi travniške sadovnjake. Preglede opravljajte v času, ko je listje suho. Simptome opazite predvsem na poganjkih, ki venejo in se sušijo (pastirska palica), spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na začetku mlečno rumene barve, nato postane oranžen. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki