Obvestila sadjarjem, Letnik 28 , št. 3, 12. marca 2019

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 28 , št. 3
12. marca 2019

VARSTVO PEČKARJEV

Na območju Celjske regije jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte zaključujejo fazo brstenja B (BBCH 52) in vstopajo v fazo zelenega vršička C BBCH (BBCH 53). Ob koncu preteklega tedna sta v razvoju najbolj napredovali sorti Gala in Carjevič, ki že prehajata v fenološko fazo mišjega ušesca C – C3 (BBCH 53 – 54). Hruške so v fenološki fazi zelenega vršička C (BBCH 53).

Celotna obvestila sadjarjem si lahko preberete na tej povezavi.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki