Obvestila sadjarjem, Letnik 28 , št. 1, 01. marca 2019

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 28 , št. 1
01. marca 2019

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN TER MARELIC

Nadpovprečno toplo vreme v zadnjem tednu ugodno vpliva na začetek vegetacije. Na območju Celjske in Koroške regije so breskve in nektarine še v fazi mirovanja. Ob nadaljevanju toplega vremena v prihodnjih dneh, pa lahko pričakujemo hitro napredovanje fenološkega razvoja vseh sadnih vrst.
V času vstopa breskev in nektarin v fenološko fazo konca nabrekanja (listni brsti BBCH 03, cvetni brsti BBCH 51) in začetka odpiranja brsta (listni brsti BBCH 09, cvetni brsti 53), bodo v primeru dežja in nadaljevanja toplega vremena izpolnjenih pogoji za okužbe z breskovo kodravostjo. Strategija obvladovanja te bolezni temelji na preventivnem pristopu.
Vremenoslovci napovedujejo nadaljevanje toplega vremena in v prvi polovici naslednjega tedna tudi več možnosti za padavine. Ob tako toplem vremenu pričakujemo prav tako hiter razvoj brstov in ob padavinah tudi izpolnjene pogoje za breskovo kodravost.
Zato spremljate razvoj brstov in v primeru, da bodo breskev in nektarine v fazi nabrekanja do odpiranja brsta, še pred padavinami opravite prvo škropljenje proti breskovi kodravosti s pripravki na osnovi bakra.
V primeru nizkih nočnih temperaturah (pod 0 °C) in ohladitve vremena,  s škropljenjem počakajte do otoplitve. Škropljenje z bakrovimi pripravki lahko pri temperaturah pod 0 °C povzroča ožige.

Prvo škropljenje breskev in nektarin proti breskovi kodravosti in listni luknjičavosti koščičarjev opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek Odmerek
Badge WG 3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG 1,6 – 2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP 3 kg/ha
Cuprablau Z Ultra WP 1,8 kg/ha
Nordox 75 WG 2 kg/ha

Marelice so v fazi nabrekanja brstov (BBCH 01 – 03). Zato prvo škropljenje marelic proti listni luknjičavosti koščičarjev opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek Odmerek
Badge WG 3,5 kg/ha
Champion 50 WG 2 – 3 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG 1,6 – 2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP 2 kg/ha

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki