Obvestila sadjarjem, Letnik 28 , št. 18, 11. julija 2019

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 28 , št. 18
11. julija 2019

Orehova muha

Let orehove muhe, ki prileze iz zemlje, se glede na dolgoletna opazovanja po navadi začne sredi meseca julija. Glede na letošnje vremenske razmere lahko začetek lata pričakujemo nekoliko kasneje.

Zdaj je čas, da za spremljanje naleta orehove muhe v nasade orehov postavite rumene plošče z atraktanti, ki privabijo orehovo muho. Namen izobešanja plošč je ugotavljanje prisotnosti in dinamike lata, velikosti populacije in določitev optimalnega roka zatiranja, saj v zadnjih letih škodljivka povzroča velik izpad pridelka in jo je potrebno zatirati s fitofarmacevtskimi sredstvi.

Za spremljanje naleta lahko uporabljate dve vrsti plošč: Trece ali Rebell amarillo. Ne glede katero vrsto plošč uporabljate v nasad orehov izobesite po dve plošči, prvo na višino 2 m, drugo na višino 5 do 6 m od tal. Rezultati spremljanja naleta orehove muhe preteklih let so pokazali, da je višina postavitve plošče na  5- 6 m predvsem pomemben dejavnik za oceno velikosti  populacije, saj so bili ulovi odraslih osebkov orehove muhe na tej višini večji. Vabi  ne obesite na isto drevo, ampak naj bo oddaljenost med njima vsaj 30 m. Obesite jih na senčno stran krošnje, po možnosti v bližino plodov. Do prvega ulova orehove muhe se kontrola plošč in odstranjevanje muh na ploščah vrši dvakrat tedensko, nato enkrat tedensko. Plošče Rebell amarillo menjavamo oz. čistimo po potrebi oz. na tri tedne, ves čas spremljanja se uporablja isti atraktant. Plošče Trece pa skupaj z atraktantom menjamo na štiri tedne.

Na vrtu kjer imate le posamezna drevesa in zaradi višine dreves ter posledičnega zanašanja, aplikacija z insekticidi ni mogoča, v tem času pokrijete površino pod krošnjo dreves z vrtno kopreno (vrteks), ki prepreči izlet odraslih osebkov orehove muhe in nadaljnje odlaganje jajčec v zeleno lupino. Vrtno kopreno na tleh pustite do konca septembra.

Ta ukrep v celoti ne prepreči poškodb, saj poškodbe še vedno lahko povzročijo oplojene samice, ki priletijo iz sosednjih dreves, prav gotovo pa lahko občutno zmanjša pritisk populacije in posledično poškodb orehove muhe. Ukrep je primeren le za posamična drevesa, v nasadih orehov pa je učinkovito le zatiranje s pomočjo insekticidov.

O spremljanju pojava in optimalnih rokih zatiranja ter uporabi posameznih dovoljenih insekticidov vas bomo sproti obveščali.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki