Obvestila sadjarjem, Letnik 28 , št. 21, 23. avgusta 2019

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 28 , št. 21
23. avgusta 2019

Spremljanje pojava in zatiranje orehove muhe

Na opazovanih lokacija v nasadih orehov Celjske in Koroške regije se je konec druge in v začetku tretje dekade avgusta povečalo število ulovov orehove muhe na rumenih lepljivih ploščah. Zato bodite pozorni in redno pregledujte plošče. V kolikor beležite ulove, opravite škropljenje.

Pri izbiri pripravkov upoštevajte karenco in dajte prednost tistim, ki imajo krajšo karenco kot sta Calypso 480 SC v odmerku 0,25 L/ha ali Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha z dodatkom atraktanta Nutrel, pri čemer se poškropi samo spodnja tretjina drevesa na S ali V strani. Pripravka se lahko uporabita na istem zemljišču največ 2 krat v eni rastni sezoni ter imata karenco: Calypso 14 dni in Imidan 50 WG 7 dni.

V kolikor vam karenca dopušča lahko škropljenje opravite tudi s pripravkom na osnovi aktivne snovi spinosad Laser plus v odmerku 0,075 L/ha in porabi vode 3L na odraslo drevo oz. 380 L/ha ali Laser 240 SC v odmerku 0,15 L/ha. Škropilni brozgi je potrebno dodati prehranski atraktant Nutrel v 1,5 % koncentraciji (1,5 L/100 L/vode). S to mešanico se prav tako poškropi spodnjo eno tretjino drevesne krošnje na severni ali vzhodni strani tako, da se za vsako odraslo drevo porabi približno 3 L škropilne brozge. Pripravek Laser plus ali Laser 240 SC ima karenco 30 dni in se lahko na istem zemljišču uporabi največ 3 krat v eni rastni sezoni.

V ekoloških nasadih je dovoljena samo kombinacija pripravka Laser plus ali Laser 240 SC + Nutrel.

Pred uporabo FFS preberite in upoštevajte navodila za uporabo. Upoštevajte predpisane razdalje od voda I. in II. reda. Pri uporabi sredstev nevarnih za čebele izvajajte škropljenje izključno pozno zvečer, ponoči ali zgodaj zjutraj, ko so čebele v panjih ter poskrbite, da bo podrast pomulčena.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki