Obvestila sadjarjem, Letnik 28 , št. 22, 06. novembra 2019

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 28 , št. 22
06. novembra 2019

ŠKROPLJENJE JABLAN IN HRUŠK

V intenzivnih nasadih jablan in hrušk je začelo listje intenzivnejše odpadati. Ob padcu temperatur se bo intenzivnost odpadanja listja še pospešila.

Ob odpadanju listja na poganjkih nastajajo številne odprte rane, na katerih se lahko naselijo bakterije in glive, bodisi v obliki težko opaznih rakastih ran ali v obliki nevidne latentne okužbe, ki predstavljajo nova žarišča za širjenje bolezni v naslednjem letu. Trenutne vremenske razmere, z obilo padavin in sorazmerno ugodnimi temperaturami ustvarjajo idealne pogoje za razvoj teh bolezni.

V nasadih jablan in hrušk, kjer imate težave z obvladovanjem glivičnih bolezni (škrlup, jablanov rak) in nasadih, ki so bila okužena (oz. se nahajajo na okuženem območju) z bakterijo Erwinia amylovora, povzročiteljico hruševega ožiga priporočamo, da za omejevanje novih okužb opravite škropljenje z bakrovimi pripravki.

Škropljenje lahko kot preventiven ukrep opravite tudi v vseh ostalih nasadih ter ohišnicah jablan in hrušk.

Po ustalitvi vremena opravite škropljenje z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so:

Cuprablau Z 35 WG ali Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha za zatiranje jablanovega škrlupa) ali Nordox 75 WG (1,6 kg/ha), ki pa je registriran samo za omejevanje okužb z jablanovim rakom.

V primeru nizkih temperatur pazite, da z bakrovimi pripravki škropite, ko so temperature enake ali višje od 5 °C.

ŠKROPLJENJE KOŠČIČARJEV

Koščičaste sadne vrste so v zaključni fazi intenzivnega odpadanja listja. Rane, ki pri tem nastajajo so vdorna mesta za okužbe z boleznimi lesa kot sta ožig breskove skorje in breskov rak. Bolezenska znamenja prepoznamo po sušenju in smoljenju vej.

Zato svetujemo, da v tem času po ustalitvi vremena v intenzivnih nasadih breskev in sliv za zatiranje ožiga breskove skorje kot rakastih obolenj koščičarjev uporabite sistemični fungicid Topsin M (1,7 kg/ha), s katerim boste posredno vplivali tudi na zmanjšanje potenciala sadnih gnilob.

Uporabite lahko tudi pripravek Delan 700 WG (0,75 kg/ha), ki poleg omenjenih bolezni na breskvah, nektarinah, marelicah, slivah in češpljah zatira še listne pegavosti kot so listna luknjičavost koščičarjev , češnjeva listna pegavost in češpljeva rdeča listna pegavost. Zato lahko z njim poškropite tudi češnje in višnje.

Prav tako lahko za omejevanje naštetih bolezni uporabite enega od bakrovih pripravkov. Vloga le teh je razkuževalne narave in kažejo tudi dobro stransko delovanje na bolezni lesa kot sta ožig breskove skorje in breskov rak. Škropljenje lahko opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: Badge WG (3,5 kg/ha breskev, nektarina, marelica, češnja, višnja, sliva), Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha – breskev, nektarina), Cuprablau Z 35 WG (1,6 – 2 kg/ha – breskev, marelica, češnja, sliva), Champion 50 WG (2 – 3 kg/ha – češnja, višnja, marelica, sliva, češplja) ali Nordox 75 WG (2 kg/ha – breskev, nektarina).

Pazite, da z bakrovimi pripravki ne škropite pri zelo nizkih temperaturah. Te naj bodo enake ali višje od 5 °C.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki