Obvestila sadjarjem, Letnik 28 , št. 23, 12. decembra 2019

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 28 , št. 23
12. decembra 2019

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije – Oddelku za varstvo rastlin v zimskem obdobju 2019/2020 spet izvajamo preglede lesa jablan na prisotnost zimskih jajčec rdeče sadne pršice, listnih uši ter ugotavljamo populacijo ameriškega in vejičastega kaparja.

Zato Vas prosimo, da vzorce čim prej dostavite na IHPS oziroma Oddelek za varstvo rastlin.

NAVODILA ZA NABIRANJE VZORCEV

Pregled opravimo na vzorcu, v katerem naj bo najmanj 1 m enoletnega, 2 m dvoletnega in najmanj 1 m triletnega lesa. (En vzorec naj zajema do 3 ha vzorčene površine.) Priporočljivo je, da vzorec vsebuje večje dolžine lesa posameznih starosti. Vzorec naberite enakomerno po celem nasadu ali parceli. Vzorci naj bodo nabrani na prevladujočih sortah nasada oziroma parcele.

 

Naj bo leto, ki prihaja

zdravo, uspešno in polno pozitivnih misli.

Tako so želje in cilji veliko lažje dosegljivi.

Srečno 2020!

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki