Obvestila sadjarjem, Letnik 28 , št. 7, 08. aprila 2019

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 28 , št. 7
08. aprila 2019

Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije jablane povprečno na opazovane sorte zaključujejo fazo stadija balona (BBCH 59) in vstopajo v fazo, ko so odprti prvi cvetovi F (BBCH 60). Sorte, ki so zgodnejše v razvoju (Carjevič), pa vstopajo v fazo polnega cvetenje.

Hruške so v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi cvetenja (BBCH 62 – 63).

Celotna obvestila sadjarjem si lahko preberete na tej povezavi.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki