Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Obvestila sadjarjem, Letnik 30 , št. 21, 17. avgusta 2021

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Ikona za Obvestila sadjarjem
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 30 , št. 21
17. avgusta 2021

Orehova muha

Na večina opazovanih lokacijah beležimo številčne ulove orehove muhe. Število ulovov se v zadnjem tednu zelo povečalo, še zlasti na lokacijah neškropljenih nasadov orehov. Glede na navedeno lahko sklepamo  na veliko prisotnost oz. populacijo odraslih osebkov orehove muhe v nasadih. Zato pozorno spremljajte ulove orehove muhe z vabami in ob naraščaju le teh opravite škropljenje s pripravkom Laser plus v odmerku 0,075 L/ha ali Laser 240 SC v odmerku 0,15 L/ha in porabi vode 3L na odraslo drevo oz. 380 L/ha. Škropilni brozgi je potrebno dodati prehranski atraktant Nutrel v 1,5 % koncentraciji (1,5 L/100 L/vode).

Celotno obvestilo: docx [40 kB], pdf [446 kB].

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2022 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani