Obvestila sadjarjem, Letnik 26 , št. 1, 28. februarja 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 26 , št. 1
28. februarja 2017

Varstvo breskev in nektarin ter marelic

Na območju Celjske in Koroške regije, na sončnih legah ter peščenih tleh breskve in nektarine vstopajo v fazo začetka nabrekanja brstov (BBCH 01).

Vremenoslovci v drugi polovici tedna napovedujejo sorazmerno toplo in važno vreme. Zato lahko v naslednjih dne pričakujemo zelo hiter razvoj brstov koščičastih sadnih vrst.

V času vstopa breskev in nektarin v fenološko fazo konca nabrekanja (BBCH 03) in začetka odpiranja brsta (BBCH 09), bodo v primeru dežja in toplega vremena, izpolnjenih pogoji za okužbe z breskovo kodravostjo.

Zato svetujemo, da ob vstopu breskev in nektarin v fenološko fazo BBCH 03 (konca nabrekanja brsta – luske razprte, vidni svetlo zeleni deli brsta), opravite prvo škropljenje breskev in nektarin proti breskovi kodravosti. Uporabite pripravke na osnovi barka kot so: Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Nordox 75 WG (2 kg/ha) ali Biotop bakrov fungicid plus (1% konc.). Slednji je registriran tudi proti luknjičavosti koščičarjev, zato z njim poškropite tudi marelice.

V primeru nočnih temperaturah pod 0 °C, zaradi nevarnosti nastanka ožigov s škropljenjem z bakrovimi pripravki ne hitite in počakajte do otoplitve. Pri škropljenju bodite temeljiti in poskrbite za dobro omočenost celotne površine dreves.

Pred uporabo pripravkov preberite navodila za uporabo in jih dosledno upoštevajte.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki