Obvestila sadjarjem, Letnik 26 , št. 10, 05. maja 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 26 , št. 10
05. maja 2017

Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije so jablane zaključile cvetenje (BBCH 69) in so v fazi odpadanja plodičev (BBCH 71). Debeljenje plodičev jablan in hrušk je glede da hude poškodbe po pozebi (plodiči so počrneli, se sušijo in odpadanju) zelo negotovo. Na območju Koroške so jablane intenzivnih nasadov v fazi intenzivnega odpadanja venčnih listov (BBCH 67). Stanje glede pozebe pa je podobno kot na območju Celjske regije.

Škrlup in pepelasta plesen

Po obilnih padavinah med 26. in 28 aprilom, ko je na sadjarskih lokacijah padlo od 51,4 mm (Ponikva) do 125,4 mm (Braslovče) in so bili na vseh lokacijah izpolnjeni pogoji za močno okužbo, kar so potrdili tudi zelo številčni izbruhi askospor, je pred nami obdobje nestanovitnega vremena s pogostimi plohami in nevihtami.

Za okužbe z jablanovim škrlupom so sedaj najbolj nevarne pogoste kratkotrajne plohe, ki se pojavijo večkrat na dan in ustvarjajo stalno omočenost listne mase. Tako so 4. maja na posameznih lokacijah (Braslovče, Kasaze, Slom) bili izpolnjeni pogoji za lahko ali zmerno okužbo.

Ne glede na hude posledice pozebe poskušajte nadaljevati s preventivno zaščito listne mase pred škrlupom do konca tajanja primarnih okužb. Zdaj dajte prednost uporabi pripravka Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali Delan Pro (2,5 L/ha).

Uporaba sistemičnih pripravkov Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Difenzone – staro ime Difo 25% EC (0,2 L/ha) ali Indar 5 EW (0,9 L/ha) v kombinaciji s kontaktnim fungicidom je smiselna samo v primeru ekstremni razmer, če bi od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) in več deževni dnevi ter bi padlo več kot 20 mm dežja.

Pri uporabi strobilurinskih pripravkov, ki jih uporabljamo tako za zatiranje škrlupa kot pepelaste plesni, kot sta  Stroby WG (150 g/ha) in Zato 50 WG (150 g/ha) z dodatkom enega kontaktnih fungicidov upoštevajte, da se počasi vežejo v rastlino (od 10 do 20 ur), zato bo njihova uporaba primernejša v obdobju stanovitnega vremena in zmernega pritiska spor.

Pri sortah, ki so občutljive na pepelovko dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 5 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravka Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 6 kg/ha.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

O strategiji zatiranja insektov (uši, jabolčnega zavijača, rdeče sadne pršice) vas bomo sproti obveščali. Potrebno je počakati, da se zaključi trebljenje plodiče, ko bo tudi bolj jasna slika posledice pozebe.

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov na feromonskih vabah so po prvem maju začeli naraščati. O dinamiki leta in strategiji zatiranja vas bomo sproti obveščali.

Rdeča sadna pršica

Pri pregledu listov na prisotnost rdeče sadne pršice najdemo vse stadije rdeče sadne pršice in prva odložena jajčeca prve poletne generacije. Zato zdaj ni primeren čas za uporabo akaricidov.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki