Obvestila sadjarjem, Letnik 26 , št. 11, 16. maja 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 26 , št. 11
16. maja 2017

Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske in Koroške regije so jablane in hruške povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi razvoja plodov (BBCH 71 – 72).

Škrlup in pepelasta plesen

V času med 13. in 15. majem smo na območju Celjske in Koroške beležili pogoste plohe in nevihte. Količina in intenzivnost padavin je bila zelo različna. Na sadjarski lokacijah je v tem času padlo od 4,8 mm (Braslovče) do 20,2 mm (Ponikva). Na vseh lokacijah so bili izpolnjeni pogoji za močno okužbo. Prav tako smo na objektnih stekelci zabeležili močan izbruh askospor. Kontinuirane izbruhe smo v tem obdobju beležili tudi na traku lovilca spor. V času sorazmerno toplega vremena, lahko pogoste plohe in nevihte, kljub majhni količin padavin, povzročijo v naravi močne izbruhe askospor.

Zato še vedno nadaljujte s preventivnim pristopom obvladovanja škrlupa in uporabite enega od kontaktnih fungicidov kot so: Delan 700 WG (0,75 kg/ha), Delan Pro (2,5 L/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kga/ha), Mankoz 75 WG (2kga/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali Polyram DF (2 kg/ha). Pri uporabi vseh navedenih pripravkov upoštevajte maksimalno število dovoljenih škropljenj v eni rastni dobi !

Toplo in vlažno vreme trenutno ustvarja tudi ugodne razmer za razvoj pepelaste plesni. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem pepelaste plesni je v teh dneh, ko vremenoslovci napovedujejo stabilno, toplo in suho vreme smiselno opraviti škropljenje proti pepelasti plesni in škrlupu s kombinacijo pripravkov kot so: Stroby WG (0,2 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha) ali Sercadis (0,25 L/ha) in kontaktnega fungicida.

Proti pepelasti plesni lahko uporabite tudi pripravek Luna experience (0,75 L/ha).

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

Uporaba sistemičnih pripravkov Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Difenzone – staro ime Difo 25% EC (0,2 L/ha) ali Indar 5 EW (0,9 L/ha) v kombinaciji s kontaktnim fungicidom je v tem času smiselna samo v primeru ekstremni razmer, če bi od zadnjega škropljenja minili štirje in več deževni dnevi ter bi padlo več kot 20 mm dežja.

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov na feromonskih vabah so kontinuirani in se v zadnjih dneh povečujejo. Na določnih lokacijah ulovi jabolčnega zavijača že presegajo prag škodljivosti (od 7–10 metuljčkov/teden). Do sedaj so bili pogoji za parjenje in odlaganje jajčec na vseh opazovanih lokacijah izpolnjeni samo 12. maja in določeni lokacijah še 11. maja (Kasaze) ali 14. maja (Braslovče, Črnova, Slovenske Konjice). O strategiji in optimalnih rokih zatiranja vas bomo pravočasno obvestili.

Krvava uš

V posameznih nasadih se je v večjem obsegu pojavlja krvava uš, zato preglejte nasade. Ne glede na posledice pozebe poskušajte omejiti širjenje njenega pojava, še posebno v mladih nasadih, kjer jo najdete na vejah in poganjkih, saj lahko naredi velike rane in vpliva tudi na slabši cvetni nastanek v naslednjem letu. Glede na napoved toplega in suhega vreme v naslednjih dneh je v nasadih, kjer imate težave z njenim obvladovanjem zdaj optimalen čas za škropljenje s pripravkom Pirimor 50 WG (0,75 kg/L) z dodatkom močila ali olja. Uporabite veliko količino vode vsaj 800 L/ha in poškropite tudi rane na koreninskem vratu ter koreninske izrastke. Za dobro delovanje pripravka je potrebna temperatura nad 15 °C. Z omenjenim pripravkom boste učinkovito zatrli tudi vse ostale vrste uši.

V nasadih, kjer vam pozeba in pobrala celotnega pridelka in vam ekonomika pridelave to dopušča lahko za zatiranje krvave uši namesto Pirimora uporabite tudi pripravek Movento SC 100 (največji dovoljen odmerek 2,25 L/ha), ki je dobil dovoljenje za nujne primere in ga lahko poklicni pridelovalci uporabljate v času od 18.4. do 18.8. 2017. Pripravek Movento SC 100 smejo v Republiki Sloveniji uporabiti le poklicni uporabniki, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine. V jablanah in hruškah se lahko v odmerku 2,25 L/ha uporablja tudi za zatiranje ameriškega in vejičastega kaparje ter bolšice. V odmerku 1,5 L/ha pa se z njim zatira tudi ostale vrste uši in listne hržice, ki ob prerazmnožitvi lahko povzročijo precej škode v mladih nasadih jablan in hrušk.

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v času od končanega cvetenja do začetka zorenja plodov (BBCH 69 – 81). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni sezoni, v 21 dnevnem intervalu.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ ZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki