Obvestila sadjarjem, Letnik 26 , št. 7, 13. aprila 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 26 , št. 7
13. aprila 2017

Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije so jablane v povprečju na opazovane sorte v fenološki fazi polnega cvetenja F2  (BBCH 65). Zgodaj cvetoče sorte jablan pa že prehajajo v fazo intenzivnega odpadanja venčnih listov G (BBCH 67).

Hruške so v fenološki fazi intenzivnega odpadanje venčnih listov do konca cvetenja G – H (BBCH 57 – 59).

Sorta Razvojna faza
Fleckinger BBCH
Carjevič G 67
Idared F2 – G 65-67
Braeburn, Jonagold, Gala, Zlati delišes F2 65
Elstar, Fuji F2 64-65

Na območju Koroške jablane in hruške prehajajo v fazo cvetenja.

Škrlup in pepelasta plesen jablan

Med 10. in 12. aprilom je sadjarskih lokacijah na območju Celjske in Koroške regije padlo od 5,4 mm (Slovenske Konjice) do 11,8 mm dežja (Braslovče) in na vseh lokacijah smo v tem času zabeležili izpolnjene pogoji okužbo z jablanovim škrlupom. Glede na trajanje časa omočenost listne mase so bili izpolnjeni pogoji za lahko in zmerno okužbo. Na lokacijah Slom in Braslovče pa so bili izpolnjeni pogoji za močno okužbo. Izbruhe spor smo zabeležili tudi na objektnih stekelcih.

Sadjarji ste pred tem uspešno zaščitili nasade. Zdaj se usmerite v ponovno zaščito nasadov pred naslednjimi padavinami.

Vremenoslovci ob koncu tedna napovedujejo nestanovitno vreme s posameznimi plohami in občasnimi padavinami. Prirast listne mase je v tem času zelo intenziven. Zato škropljenje proti škrlupu opravite tik pred napovedanimi padavinami. V obdobju nestanovitnega vremena dajte pri izbiri fungicidov prednost pripravku Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali Delan Pro (2,5 L/ha).

V primeru daljšega obdobja omočenja listne mase bodo razmere za izbruhe askospor zelo ugodne, zato pazite na razmike med škropljenji in v primeru, ko pade nad 20 mm dežja škropljenje ponovite. V primeru kratkotrajnih padavin, takoj po dežju (v roku 24 ur), opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom Delan 700 WG (0,75 kg/ha), ki ima daljše kurativno delovanje.

Še vedno lahko škropljenje opravite tudi z enim od pripravkov iz skupine anilinopirimidinov: Chorus 50 WG (0,45 kg/ha), Mythos (1,5 L/ha) ali Pyrus 400 SC (1L/ha), ki jim dodate enega od kontaktnih fungicidov, ali uporabite že pripravljeno kombinacijo pirimetanila in ditianona Faban (1,2 L/ha).

Uporaba sistemičnih pripravkov bo smiselna samo v primeru, da bodo od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) in več deževni dnevi ter bo padlo več kot 20 mm dežja. V takšnem primeru po padavinah opravite kurativno škropljenje z enim od sistemičnih pripravkov iz skupine IBE fungicidov kot so: Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Difenzone – staro ime Difo 25% EC (0,2 L/ha) ali Indar 5 EW (0,9 L/ha) v kombinaciji s kontaktnimi fungicidi.

Pri sortah, ki so občutljive na pepelovko dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 5 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravka Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 6 kg/ha.

V primeru, da ste imeli v preteklem letu v nasadu močnejši pojav jablanove pepelovke in je ta navzoča v nasadih, namesto pripravkov na osnovi močljivega žvepla uporabite naslednje pripravke: Luna experience (0,75 L/ha), Stroby WG (0,2 kg/ha), Flint (100 – 150 g/ha), Zato 50 WG (100-150 g/ha) ali Tercel (2,5 kg/ha) ali Sercadis (0,25 kg/ha).

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

Jabolčna grizlica

Ulovi jabolčne grizlice na belih lepljivih ploščah so na opazovanih lokacijah zelo različni in samo na posameznih lokacijah presegajo prag škodljivosti (30 osic/ploščo). V kolikor je prag škodljivosti presežen, oziroma ste imeli v preteklem letu težave z obvladovanjem omenjene škodljivke, po končanem cvetenju opravite škropljenje z enim od pripravkov kot so: Mospilan SG, 20 SG (0,04 %), Moksycan 20 SG (0,04 %), Calypso SC 480 (0,3 L/ha), Actara 25 WG (200 g/ha) ali Neemazal T/S (1,5 L/ha).

Vsi omenjeni pripravki dobro delujejo tudi na listne uši.

Vse naštete insekticide lahko uporabite samo, ko bo cvetenje jablan popolnoma zaključeno!

Po končanem cvetenju jablan bele lepljive plošče odstranite iz nasadov, saj se na njih lovijo tudi naravni sovražniki (polonice, tančičarice) in čebele.

Jabolčni zavijač

V kolikor še niste izobesite feromonske vabe za spremljanje jabolčnega zavijača. Tisti, ki ste se pri zatiranju jabolčnega zavijača odločili tudi za metodo zbeganja–konfuzijo, pa ob ulovu prvega matuljčka na feromonsko vabo izobesite tudi dispenzorje. Izberete lahko med naslednjimi dispenzorji: RAK 3, EXOSEX ali ISOMATE C TT.

Hrušev ožig

Na posameznih sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije je model Maryblyt 11. in 12. aprila javil srednjo do visoko stopnjo nevarnosti za okužbe bakterijo hruševega ožiga. Dokler jablane in hruške ne bodo zaključile cvetenja, ob nadaljevanju trenutnih vremenskih razmer še obstaja nevarnost za cvetne okužbe z bakterijo hruševega ožiga. Zato nadaljujte s spremljanjem temperatur zraka. V primeru, da je povprečna vrednost maksimalne temperature preteklega dne in izmerjene temperature ob 8 uri zjutraj (T max. + T ob 8. uri/2), večja od 15,6°C, so v primeru močne rose ali dežja (0,25 mm) ali 2,5 mm dežja v prejšnjem dnevu, izpolnjeni pogoji za okužbe cvetov z bakterijo.

V nasadih in njeni okolici, kjer se je bolezen pojavila v preteklem letu lahko v času cvetenja v primeru, da so izpolnjeni pogoji za okužbo, opravite škropljenje s pripravkom Aliette flash, Aliette ali Aliette WG ali v zmanjšanjem odmerku uporabite tudi bakrova pripravka Nortox 75 WG (0,3 kg/ha) ali Cuprablau Z 35 WG (0,48 kg/ha).

Varstvo koščičarjev

Na območju Celjske in Koroške regije breskve, nektarine, pozne sorte češenj, višnje, slive in češplje zaključujejo cvetenje in prehajajo v fazo intenzivnega odpadanja venčnih listov. V kolikor še niste, glede na napoved dežja ob koncu tedna, opravite škropljenje proti cvetni moniliji.

Pri izbiri pripravkov dajte prednost pripravku Luna experience (0,2 L/ha/ 1 m višine krošnje, do največ 0,6 L/ha), ki hkrati zatira tudi listno luknjičavost koščičarjev ter češnjevo listno pegavost. Po končanem cvetenju je tudi čas za škropljenje sliv in češpelj proti rumeni ali črni češpljevi grizlici. s pripravki na osnovi aktivne snovi acetamiprid kot so: Mospilan 20 SG, Mospilan SG ali Moksycan 20 SG, v 0,04 % konc..

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki